Ročno knjiženje kompenzacije - asignacije

Navodilo velja za ročno knjiženje kompenzacije oz. dvostranskega pobota v dvostavnem knjigovodstvu.

Dvostranske pobote oz. kompenzacije običajno pripravimo v Odprtih postavkah, pri čemer samodejno pripravi tudi temeljnico, ki kompenzacijo poknjiži v glavno knjigo, postavke program zapre in izbriše plačilne naloge za zaprte zneske. 

Ročno knjiženje kompenzacije

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.
 2. Kliknemo  Nov.
 3. Vrsta temeljnice: izberemo FT – Finančna temeljnica.
 4. Vnesemo Datum temeljnice.
 5. Vnesemo Opis – kompenzacija št. XXX (kjer XXX pomeni številko kompenzacije, ki je bila potrjena).

Dodajanje knjižb

 1. Program predlaga samodejno datum knjižbe (enak datumu temeljnice),
 2. v polje Opis program samodejno prepiše besedilo iz opisa iz temeljnice.
 3. iz spustnega seznama izberemo konto in stranko,
 4. vnesemo znesek kompenzacije na nasprotno stran od kompenziranih knjižb. (V primeru konta 1200 vnesete znesek v dobro, za konto 2200 pa v breme)
 5. Kliknemo Shrani knjižbo.
 6. Na opisani način vnesemo vse terjatve in obveznosti za kompenzacijo. Temeljnica mora biti usklajena, da jo lahko potrdimo, zato se vedno kompenzira enaka skupna vrednost terjatev in obveznosti.

Ročno zapiranje postavk

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke,
 2. kliknemo na Stranko,
 3. izberemo postavko s klikom na Datum zapadlosti in zapremo postavke.

Ročno brisanje pripravljenih plačilnih nalogov

 1. V meniju Banka > Plačilni nalogi,
 2. kliknemo na Plačilni nalog, katerega račun je bil v celoti pokrit s kompenzacijo,
 3. kliknemo Briši.
 4. Če je bil račun le delno pokrit s kompenzacijo, kliknemo Uredi in popravimo znesek.
V tem prispevku