Začetek dela z blagajno

Blagajna je namenjena vodenju gotovinskih transakcij znotraj podjetja. Program številči promet blagajne znotraj posameznega blagajniškega dnevnika, zato imamo znotraj enega dne več prejemkov ali izdatkov blagajne.

Prejemki in izdatki so urejeni v šifrantu, ki jih ob aktivaciji blagajne prepiše iz sistema ali iz katere že obstoječe organizacije. Šifrant omogoča odpiranje novih prejemkov ali izdatkov oziroma urejanje že obstoječih.

Program upošteva otvoritveno stanje blagajne, če je vneseno v dvostavno knjigovodstvo (konto 1000 oziroma konto, ki je v šifrantu Avtomatični konti določen za knjiženje blagajne).

Aktivacija blagajne

 1. V meniju Poslovanje > Blagajna,
 2. vnesemo Šifro in naziv blagajne,
 3. iz spustnega seznama izberemo Blagajnika. Blagajnika izbiramo iz Šifranta > Delavci.
  • Če blagajnika ne najdemo na spustnem seznamu, ga dodamo s klikom na.  
  • S klikom na pa lahko uredimo podatke blagajnika.
 4. Izberemo denarno enoto.
 5. Izberemo konto domače in tuje denarne enote.
 6. Določimo prepis šifranta:
  • Naj se prepiše iz sistema. Program samodejno prepiše prejemke in izdatke iz sistema in jih lahko naknadno urejamo.
  • Naj se prepiše iz druge organizacije. Program prikaže polje Prepis šifranta prejemkov in izdatkov iz organizacije, pri katerem na spustnem seznamu izberemo organizacijo iz katere želimo, da se prejemi in izdatki prepišejo.

Povezava blagajne 

Z blagajno so povezani:

 • Izdani račun - Ob knjiženju izdanega računa program samodejno odpre blagajniški dnevnik in vanj vpiše blagajniški prejemek s podatki računa ter zapre odprto postavko.
 • Prejeti račun - Ob vnosu prejetega računa program samodejno odpre blagajniški dnevnik in vanj vpiše blagajniški izdatek s podatki računa ter zapre odprto postavko.
 • knjiženje dnevnega iztržka - Ob izbiri  načina plačila > gotovina v blagajno program samodejno odpre blagajniški dnevnik in zapiše blagajniški prejemek za polog gotovine v blagajno.

Kaj program naredi?

Ob zaključku dnevnika program samodejno pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu. 

V tem prispevku