Vnos prejetega dobropisa, ki zmanjšuje vrednost zaloge

Navodilo velja za primer, ko smo od dobavitelja prejeli dobropis, ki zmanjšuje vrednost zaloge (prejema), NI pa povezan z zmanjšanjem števila artiklov.

Primer:

Poknjižili smo prejeti račun s povezavo na prejem 10 kosov blaga. Po prejemu blaga pa dobavitelj naknadno odobri popust.

Vnos dobropisa dobavitelja

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi kliknemo na Nov.
 2. Vnesemo glavo prejetega računa enako kot za ostale prejete račune.
 3. V polju Znesek vpišemo negativen znesek dobropisa.
 4. Na vrstici prejetega računa dodamo odhodek z naslednjimi nastavitvami:
  • Vrsto dohodka > Navaden odhodek.
  • V primeru blaga konto 6500 - Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev.
  • V primeru materiala konto 3100 - Zaloge surovin in materiala v skladišču.
  • Izberemo ustrezno stopnjo DDV.
  • Preverimo znesek osnove in DDV, ki morata imeti negativni predznak. 
 5. Vnos odhodka shranimo in račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico prejetega računa in zmanjša vrednost na izbranem kontu odhodka (KT 6500 ali KT 3100). 

V kolikor imamo paket licenc računovodstvo lahko preverimo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Bruto bilanca saldo na kontu odhodka (KT 6500 oziroma KT 3100).

V tem prispevku