Vnos prejetega dobropisa, ki zmanjšuje vrednost zaloge

Navodilo velja za primer, ko smo od dobavitelja prejeli dobropis, ki zmanjšuje vrednost zaloge (prejema), NI pa povezan z zmanjšanjem števila artiklov.

Primer:

Poknjižili smo prejeti račun s povezavo na prejem 10 kosov blaga. Po prejemu blaga nam je dobavitelj naknadno odobril popust.

Vnos dobropisa dobavitelja

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi kliknemo na Nov. 
 2. Izberemo dobavitelja in vpišemo obvezne podatke.
 3. V polju znesek vpišemo negativen znesek dobropisa.
 4. Na vrstici prejetega računa odhodek brez povezave z zalogo:
  • Za blago je to odhodek, ki nosi konto 6500.
  • Za material je odhodek, ki nosi konto 3100.
 5. Preverimo znesek osnove in DDV, ki morata imeti negativni predznak
 6. Kliknemo Shrani vrstico.
 7. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico prejetega računa in zmanjšal vrednost na izbranem kontu odhodka (KT 6500 ali KT 3100). 

V kolikor imamo paket licenc računovodstvo lahko preverimo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Bruto bilanca saldo na kontu odhodka (KT 6500 oziroma KT 3100).

V tem prispevku