Vnos prejetega dobropisa, ki zmanjšuje vrednost zaloge

Navodilo velja za primer, ko smo od dobavitelja prejeli dobropis, ki zmanjšuje vrednost zaloge (prejema), NI pa povezan z zmanjšanjem števila artiklov.


Primer:

Poknjižili smo prejeti račun s povezavo na prejem 10 kosov blaga. Po prejemu blaga nam je dobavitelj naknadno odobril popust.


Popravek originalnega računa s povezavo na prejem na zalogo

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo na preglednici originalen prejeti račun.

2. Izbrani prejeti račun prekličemo s klikom na Prekliči potrditev.

3. Nato kliknemo na Uredi.

4. Vrstico prejetega računa uredimo tako, da zmanjšamo znesek odhodka za vrednost dobropisa (popusta). Zneska računa ne spreminjamo!

 

 

  • V našem primeru smo prejeli dobropis v vrednosti 244 EUR (osnova 200 EUR in DDV 44 EUR ).

Originalni prejeti račun s povezavo na prejem na zalogo:

 


Popravljen prejeti račun s povezavo na zalogo (tj. prejeti račun z zmanjšano osnovo in zneskom DDV iz dobropisa)

 

5. Razliko oziroma vrednost dobropisa za katero smo zmanjšali odhodek, poknjižimo z dodajanjem nove vrstice, pri čemer izberemo odhodek, ki NI vezan na zaloge:

  • Za blago je to odhodek, ki nosi konto 6500.
  • Za material je odhodek, ki nosi konto 3100.

6. Vpišemo osnovo in znesek DDV iz dobropisa (pozitivni zneski) brez povezave na prejem.

7. Kliknemo Shrani vrstico.

8. Račun potrdimo.


V zalogah imamo vrednoten prejem za dejansko vrednost (z upoštevanim dobropisom).

 

 

Vnos dobropisa dobavitelja

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi kliknemo na Nov. 

2. Izberemo dobavitelja in vnesemo potrebne podatke, vključno z negativnim zneskom dobropisa.

3. Na vrstici prejetega računa izberemo enak odhodek brez povezave z zalogami, kot smo ga izbrali na originalnem računu pri knjiženju razlike med računom in dobropisom:

  • Za blago je to odhodek, ki nosi konto 6500.
  • Za material je odhodek, ki nosi konto 3100.

4. Preverimo znesek osnove in DDV, ki morata imeti negativni predznak

5. Kliknemo Shrani vrstico.

6. Račun potrdimo.


 

V tem prispevku