Sodelovanje med računovodjo in podjetnikom

Program Minimax je edinstven, saj omogoča enostavno sodelovanje oziroma povezavo podjetnika in računovodje. Pripomoček nabiralnik sodelovanje še olajša. Podjetnik vanj odlaga dokumente (bančne izpiske in prejete račune), računovodja jih zatem prenese v ustrezne menije in poknjiži.