Izpis bruto bilance v tujem jeziku

Navodilo velja za primer izpisa bruto bilance v tujem jeziku.

Nastavitve izpisa 

Če želimo tiskati bruto bilanco v tujem jeziku najprej uredimo izpis:

1. V meniju Nastavitve  > Izpisi vnesemo s klikom na gumb + Nov izpis,  novo vrsto izpisa.

2. V polju Vrsta izpisa izberemo Bruto Bilanca.

3. V polju Jezik izberemo tuj jezik.  Več o vnosu novega izpisa in izbiri jezika.

4. V zavihku Ostale nastavitve izberemo jezik za konte:

  •  v angleškem 
  • ali drugem tujem jeziku.

Nastavitve kontov v tujem jeziku

5. Nato uredimo  konte v tujem jeziku.

Tiskanje bruto bilance

Nazadnje bruto bilanco v tujem jeziku natisnemo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Bruto bilanca.

1. Izberemo zavihek Predogled.

2. V polju Izpis izberemo izpis bruto bilance v tujem jeziku, ki smo ga pripravili.

3. S klikom na Natisni  program pripravi izpis bruto bilance v izbranem tujem jeziku.

 

V tem prispevku