Izpis bruto bilance v tujem jeziku

Navodilo velja za primer izpisa bruto bilance v tujem jeziku.

Nastavitve izpisa 

Če želimo tiskati bruto bilanco v tujem jeziku najprej uredimo izpis:

 1. V meniju Nastavitve  > Izpisi vnesemo s klikom na gumb + Nov izpis,  novo vrsto izpisa,
 2. v polju Vrsta izpisa izberemo Bruto Bilanca,
 3. V polju Jezik izberemo tuj jezik.  
 4. V zavihku Ostale nastavitve izberemo jezik za konte:
  •  v angleškem 
  • ali drugem tujem jeziku.

Nastavitve kontov v tujem jeziku

5. Nato uredimo konte v tujem jeziku.

Tiskanje bruto bilance

Nazadnje bruto bilanco v tujem jeziku natisnemo:

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Bruto bilanca,
 2. izberemo zavihek Predogled,
 3. V polju Izpis izberemo izpis bruto bilance v tujem jeziku, ki smo ga pripravili.
 4. S klikom na Natisni  program pripravi izpis bruto bilance v izbranem tujem jeziku.
V tem prispevku