Nasveti pred prehodom v novo poslovno leto

Preden izvedemo prehod v novo poslovno leto je smiselno, da uredimo naslednje podatke:

Osnovna sredstva

Zaloge

  • Preverimo ali so vsi prejemi na zalogi ovrednoteni.
  • Preverimo ali so zaloge razbremenjene za vse prodano oziroma dobavljeno blago.
  • Naredimo inventuro v zalogah za vnos morebitnih viškov in manjkov.
  • Preverimo stanje zalog in ga primerjamo s stanjem v dvostavnem knjigovodstvu.

Dvostavno knjigovodstvo

  • Vnesemo in potrdimo ves promet, ki se nanaša na poslovno leto v zaključevanju.
  • Preverimo odprte postavke in ročno zapremo morebitne nezaprte postavke.
  • Preverimo stanje v bruto bilanci, smo pozorni na morebitne vsebinske nepravilnosti knjiženja stroškov in odhodkov v dobro ter prihodkov v breme.
V tem prispevku