Obvezni zdravstveni prispevek (OZP)

S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju OZP). OZP se prvič obračuna in odtegne pri izplačilu plače in nadomestila plače, ki se nanaša na obdobje januar 2024, ne glede na datum izplačila. Prispevek je za vse osebe enak in znaša 35,00 evrov na mesec.

OZP so dolžni od dohodka zavarovanca odtegniti izplačevalci dohodkov (delodajalec za zaposlene, v primeru starševskega nadomestila Center za socialno delo). 

V Minimaxu je privzeto nastavljeno, da program na obračunu plače samodejno odtegne obvezni zdravstveni prispevek. Obračun obveznega zdravstvenega prispevka urejamo v nastavitvah delavca (podatki za osebne prejemke).

Obvezni zdravstveni prispevek delavca

Zaposlenim osebam bo delodajalec omenjeni znesek odvedel od bruto plače in ga nakazal v ustrezen podračun državne inštitucije. 

V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca in v zavihku Podatki za osebne prejemke preverimo nastavitev pri polju Obvezni zdravstveni prispevek: 

  • Se obračuna > program bo odtegnil obvezen zdravstveni prispevek. 
  • Se ne obračuna > program ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispevka (npr. če je delavec vojni veteran)
  • Se začasno ne obračuna > program ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispeva in bo na obračunu plače prikazal opozorilo (npr. če je delavka na porodniški).

Če imamo v nastavitvah delavca izbrano nastavitev, da se obvezni zdravstveni prispevek obračuna, bo program na obračunu plače samodejno od bruto plače delavca odtegnil obvezni zdravstveni prispevek v višini 35,00 EUR. 

Podatek o plačilu obveznega zdravstvenega prispevka program upošteva v REK-O obrazcu:

  • na zbirnem delu REK-O v polju 202a, na analitičnem delu REK-O pa v polju A072a,
  • v polju A028 pa označi, ali je prejemnik dohodka zavarovanec za OZP ali ne.

Več o obveznem zdravstvenem prispevku na obračunu plače preberite tukaj.

Obvezni zdravstveni prispevek zasebnika

Samozaposlene osebe obvezni zdravstveni prispevek vplačujejo sočasno z ostalimi obveznimi prispevki za socialno varnost, v obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost - OPSVZ.

V meniju Šifranti > Delavci pri zasebniku, v zavihku Podatki za osebne prejemke, preverimo nastavitev pri polju Obvezni zdravstveni prispevek:

  • Se obračuna > program bo odtegnil obvezen zdravstveni prispevek.
  • Se ne obračuna > program ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispevka (npr. delavec je vojni veteran).
  • Se začasno ne obračuna > program ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispeva in bo na obračunu plače prikazal opozorilo.

Če imamo v nastavitvah zasebnika izbrano nastavitev, da se obvezni zdravstveni prispevek obračuna, program na obračunu prispevkov samodejno odtegne obvezni zdravstveni prispevek v višini 35,00 EUR.

Podatek o plačilu obveznega zdravstvenega prispevka upošteva na obrazcu OPSVZ:

  • v polju 313, 
  • v polju 081 pa označi, ali je zavezanec za obvezni zdravstveni prispevek ali ne.

Več o obračunu prispevkov zasebnika preberite tukaj.

V tem prispevku