Priprava datoteke XML za uvoz strank in prejetih naročil

Datoteko xml za uvoz strank in prejetih naročil v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Ta shema se uporablja tudi za uvoz podatkov iz spletne trgovine.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank.

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določenega stranke.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.
Šifra stranke.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.
Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.
Naslov stranke.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezen vnos.
Kratica države po šifrantu iz Minimaxa.

Dolžina: do 3 znake.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.
Poštna številka stranke.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.
Naziv pošte stranke.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<DavcniZavezanec>

  • »D« > stranka je pravna oseba, zavezanec za DDV.
  • »M« > stranka je pravna oseba, ni zavezanec za DDV, se predlaga.
  • »N« > stranka ni zavezanec za DDV.

○○○

<DavcnaStevilka>

Davčna številka stranke > vnašamo brez SI, samo številke. Obvezen vnos, ko je DavcniZavezanec == D.

npr: 12345678

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Identifikacijska številka stranke. Obvezen vnos, ko je DavcniZavezanec == D.

Dolžina: do 14 znakov.

npr: SI12345678

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.


Podatki naslednjih strank.

</Stranke>

Konec segmenta strank.

<Narocila>

Začetek segmenta prejetih naročil.

○○

<Narocilo>

Začetek naročila.

○○○

<NarociloGlava>

Začetek glave naročila.

○○○○

<PrejetoIzdano>

»P« > prejeto naročilo.

○○○○

<Datum>

Datum naročila.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<SifraStranke>

Obvezen vnos.
Šifra stranke.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○○

<NazivStranke>

Naziv naslovnika.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○○

<NaslovStranke>

Naslov naslovnika.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○○

<PostnaStevilka>

Poštna številka naslovnika.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○

<NazivPoste>

Kraj pošte naslovnika.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○

<Veza>

Oznaka naročila v spletni trgovini.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○

<Opomba>

Poljubna opomba, ki se bo videla v Minimax-u.

Dolžina: do 1000 znakov.

○○○

</NarociloGlava>

Konec glave naročila.

○○○

<NarociloVrstice>

Začetek segmenta vrstic naročila.

○○○○

<NarociloVrstica>

Začetek vrstice naročila.

○○○○○

<SifraArtikla>

Obvezen vnos.
Šifra artikla, ki obstaja v Minimaxu.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○○

<NazivArtikla>

Ta podatek se vpisuje samo v primeru, če naziv artikla iz šifranta artiklov ni pravi.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○○○

<MerskaEnota>

Ta podatek se vpisuje samo v primeru, če merska enota iz šifranta artiklov ni prava.

Dolžina: do 3 znakov.

○○○○○

<Opis>

Poljubno besedilo, ki opisuje artikel. Lahko je tudi opis formiranja cene – popusti.

Dolžina: do 8.000 znakov.

○○○○○

<Količina>

Naročena količina.

Dolžina: do max 6 decimalk natančno.

○○○○○

<Cena>

Prodajna cena.

Dolžina: do max 6 decimalk natančno.

○○○○

</NarociloVrstica>

Konec vrstice naročila.


Podatki naslednjih vrstic naročila.

○○○

</NarociloVrstice>

Konec segmenta vrstic naročila.

○○

</Narocilo>

Konec naročila.

</Narocila>

Konec segmenta naročil.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz strank in prejetih naročil

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

<Stranka>

<Sifra>S1</Sifra>

<Naziv>Naziv stranke S1</Naziv>

<Naslov>Naslov stranke S1</Naslov>

<KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>

<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>N</DavcniZavezanec>

<DavcnaStevilka/>

<IdentifikacijskaStevilka/>

</Stranka>

</Stranke>

<Narocila>

<Narocilo>

<NarociloGlava>

<PrejetoIzdano>P</PrejetoIzdano>

<Datum>2013-04-01</Datum>

<SifraStranke>S1</SifraStranke>

<Veza>Veza za naročilo</Veza>

<Opomba>V ceni je upoštevan 10% rabat.</Opomba>

</NarociloGlava>

<NarociloVrstice>

<NarociloVrstica>

<SifraArtikla>A1</SifraArtikla>

<NazivArtikla>Naziv artikla A1</NazivArtikla>

<MerskaEnota>kos</MerskaEnota>

<Opis>V ceni je upoštevan 5% popust</Opis>

<Kolicina>3</Kolicina>

<Cena>123.456</Cena>

</NarociloVrstica>

</NarociloVrstice>

</Narocilo>

</Narocila>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

V tem prispevku