M4

Vnos in priprava podatkov M4

Minimax omogoča enostavno pripravo podatkov za poročanje o plačah oziroma osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih, ki jih v elektronski obliki oddajamo na ZPIZ.  Osnova za pripravo podatkov so plače v izbranem obračunskem letu in se za vse delavce samodejno prenesejo. Podatke lahko tudi urejamo in ročno vnašamo. Program samodejno pripravi M4 datoteko, ki jo prenesemo v spletno aplikacijo ZPIZ-a

Obrazec M4/M8 lahko oddamo le elektronsko, zato program pripravi datoteko xml, ki jo potem uvozimo na spletni strani ZPIZ-a.

Osnova za pripravo podatkov so plače v izbranem obračunskem letu.

Pred obdelavo podatkov preverimo, da imamo v Nastavitvah organizacije vpisano šifro ZPIZ., katero program samodejno prenese na vse delavce.

  • Če šifro vpišemo naknadno, jo moramo nato vpisati v šifrant > delavcev na vsakega delavca posebej.
  • Če šifra na delavcu ni vpisana, program pripravi prazno datoteko xml.

 

Prenos podatkov iz plač

1. Podatke za oddajo podatkov na ZPIZ na obrazcu M4/M8 pripravimo v meniju Plače > M4.

2. Na spustnem seznamu izberemo ustrezno leto za poročanje in kliknemo Najdi.

3. Nato kliknemo Prenos iz plač.

4. Vpišemo fond ur za leto poročanja.

5. Kliknemo Shrani.

  • Če na delavcih ni vpisanih zahtevanih osnovnih podatkov, program izpiše obvestilo, kateri podatek je pomanjkljiv, s povezavo na delavca, kjer lahko takoj dopolnimo šifrant.
  • Po vnosu manjkajočih podatkov kliknemo  Shrani, in s tem podatke prenese. 

6. Če smo prenos iz plač že izvedli, nas ob ponovnem prenosu program opozori.

  • S klikom na DA,  bodo podatki ponovno preneseni.

7. Program prenese podatke o plačah za vse delavce.

 

Ročni vnos in spreminjanje podatkov

Možnost imamo, da delavca tudi ročno dodamo:

1. S klikom na Nov 

2. izberemo delavca,

3. vpišemo dobo zavarovanja Od in Do

4.  ter ostale podatke za M4 : sklad ur, število ur in letne osnove za nadomestila...

  • Na že prikazanih delavcih lahko s klikom na ime delavca popravljamo in dopolnjujemo podatke.
  • Podatke lahko urejamo s klikom na Uredi,
  • lahko pa jih v celoti izbrišemo z Briši.

Pomembno

Leto osnove za refundacijo je eno leto manjši od leta, za katerega pripravljamo M4.
Podatke moramo popraviti pri delavcih, ki so bili dlje časa na bolniški, torej če imajo dve različni osnovi.


Priprava datoteke za ZPIZ

1. Podatke pripravimo tako, da kliknemo na Datoteka in vpišemo v polja registrsko številko organizacije. 

  • Obe številki sta enaki, razen če oddajamo podatke za svoje enote.

2. Kliknemo Potrdi 

3. in pripravljeno datoteko shranimo s klikom na Shrani.

 

Oddaja podatkov na ZPIZ

Shranjeno datoteko prenesemo v spletno aplikacijo ZPIZ-a.

Nasvet

Vsebinska navodila in možnosti oddaje preverite na spletni strani ZPIZ-a >  http://www.zpiz.si


Tiskanje M4

S klikom na Tiskanje M4  program pripravi PDF dokument, ki ga shranimo v računalniku ali takoj natisnemo.


Tiskanje obvestil delavcem

Obvestila zaposlenim pripravimo s klikom na Tiskanje obvestil delavcem

Program pripravi izpis v pdf obliki, ki ga shranimo v računalniku ali takoj natisnemo.

V tem prispevku