Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Navodilo velja za primer obračuna drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

 1. V meniju Plače > Obračun plač Izberemo Nova plača.
 2. Izberemo Vrsto obračuna plač > Drugi dohodki iz delovnega razmerja. 
 3. Izberemo mesec.
 4. Po potrebi uredimo naziv za obračun (naziv obračuna je izpisan na obračunskem listu).
 5. Vnesemo datum obračuna in datum izplačila, ki ga program zapiše na plačilnem nalogu in na REK obrazcu.
 6. Program samodejno označi polja (nastavitev po potrebi spremenimo):
  • Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine.
  • Upoštevanje olajšave za dohodnino.
  • Obračun odtegljajev.
 7. Kliknemo Shrani.
 8. Na drugem koraku obračuna na preglednici dodamo delavca.  
 9. Kliknemo na Dodaj obračunsko vrstico in izberemo ustrezno vrsto izplačila > Drugi dohodki iz delovnega razmerja.
  • Po želji spremenimo opis (opis je izpisan na obračunskem listu).
  • Vpišemo znesek.
  • Kliknemo Potrdi.
 10. Vnos podatkov shranimo. 
 11. Nazadnje kliknemo Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

 Program pripravi:

 • temeljnico,
 • plačilne naloge,
 • plačilne listine,
 • rekapitulacijo,
 • in REK obrazec z vrsto dohodka 1150 in vpiše znesek izplačila v polje P04 in M05.
V tem prispevku