Šifrant Konti

Kontni načrt je eden izmed najpomembnejših šifrantov, na katerega so vezani skoraj vsi ostali šifranti in meniji v programu.

Ob vnosu nove organizacije, pri prvem urejanju nastavitev organizacije, izberemo ali program prepiše konte:

  • iz sistema Minimax (enotni kontni načrt v skladu z računovodskimi standardi oziroma Zakonom o računovodstvu) ali
  • iz obstoječe organizacije na istem plačniku. Računovodski servisi običajno uredijo konti načrt pri prvi, svoji organizaciji, nato pri odpiranju vseh nadaljnjih organizacij konti načrt kopirajo.

V meniju Šifrant > Konti lahko:

Pregledovanje in iskanje kontov

V meniju Šifranti > Konti pregledujemo nastavitve kontov.

Če želimo pregledovati lastnosti določenega konta, lahko na osnovni preglednici v iskalno okno vpišemo delni naziv oziroma oznako konta in kliknemo na Najdi.

  1. S klikom na Napredno iskanje imamo možnost iskanja kontov s pomočjo vnosa dodatnih kriterijev. 
  2. Po vnosu želenih kriterijev kliknemo Najdi. Program prikaže pregled kontov na podlagi vnesenih omejitev.

Izvoz seznama kontov - kontnega načrta

V meniju Šifranti > Konti izvozimo seznam kontov s klikom na Izvoz preglednice

Program izvozi preglednico glede na izbrane kriterije z vsebino kot jo vidimo na ekranu.

V tem prispevku