Knjiženje temeljnice obračuna plače po vzoru knjiženja na spletnem portalu eDavki

Prenovili smo knjiženje obračuna plače za vse zaposlene ne glede na vrsto organizacije. Program pripravi temeljnico in poknjiži posamezna izplačila na avtomatične konte, ki so sistemsko usklajeni s konti obveznosti spletnega portala eDavki. Ta način omogoča lažji pregled in kontrolo podatkov z evidenco na eDavkih.

Program na temeljnici plače in regresa poknjiži ločeno obveznosti za plačilo prispevkov IZ na štiri stalne sklope in prispevkov NA na pet stalnih sklopov:

  • Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (IZ in NA)
  • Prispevek za zdravstveno zavarovanje (IZ in NA)
  • Prispevek za zaposlovanje (IZ in NA)
  • Prispevek za starševsko varstvo (IZ in NA)
  • Prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (NA).

Stroški plač na temeljnici so po novem knjiženi po bruto načelu. To pomeni, da so med stroški plač upoštevana tudi nadomestila oziroma refundacije. 

Več o obračunu plače lahko preberete tukaj.

V tem prispevku