DocumentNumbering (Številčenje)

Navodilo velja za prenos podatkov številčenja dokumentov prek API vmesnika.

Splošno navodilo:SL: Številčenje dokumentov
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/DocumentNumbering
Kratek opis:Omogočeno je branje številčenj.

DocumentNumbering - podatki za številčenje dokumentov

DocumentNumbering

Podatek

Opis

Document

Oznaka dokumenta:

  • IR - številčenje za izdane račune.
  • PD - številčenje za predračune.

Code

Šifra številčenja

Name

Naziv številčenja

ReferenceNumber

Številka za referenco

Default

Se predlaga:

  • D - da.
  • N - ne.
V tem prispevku