Popravek kontov na izdanih računih, ki so bili že knjiženi v DDV

Če gre le za popravek konta, potem popravke naredimo na temeljnici izdanih računov.

Najhitreje najdemo povezavo na temeljnico na pregledu potrjenega izdanega računa, lahko pa jo poiščemo tudi v dvostavnem knjigovodstvu.

 

1. V dvostavnem knjigovodstvu poiščemo želeno temeljnico.

2. Kliknemo na opis oziroma status le-te ter na gumb Uredi. Temeljnico uredimo, shranimo zapis in končno potrdimo.

 

Pomembno:

Kontov na ta način ne moremo popravljati, če gre za zalogo blaga ali materiala, ker morata biti vezana na ustrezno izdajo zaradi naknadnega razknjiževanja zalog.

 

V tem prispevku