Popravek kontov na izdanih računih, ki so bili že knjiženi v DDV

Če gre le za popravek konta, potem popravke naredimo na temeljnici izdanih računov.

Najhitreje najdemo povezavo na temeljnico na pregledu potrjenega izdanega računa, lahko pa jo poiščemo tudi v dvostavnem knjigovodstvu.

  1. V dvostavnem knjigovodstvu poiščemo želeno temeljnico.
  2. Kliknemo na opis oziroma status le-te ter na gumb Uredi
  3. Temeljnico uredimo, shranimo zapis 
  4. in nazadnje potrdimo.

Pomembno:

Kontov na ta način ne moremo popravljati, če gre za zalogo blaga ali materiala, ker morata biti vezana na ustrezno izdajo zaradi naknadnega razknjiževanja zalog.


V tem prispevku