Urejanje in uvoz obračunskih vrstic (video)

VSEBINA:

 0:12 - Vrstični vnos obračuna plače

 3:08 - Uvoz obračunskih vrstic plače



V tem prispevku