Razbremenitev po sestavnici pri izdaji iz skladišča

Navodilo velja za primer, ko imamo več skladišč in artikle s sestavnico ter želimo urediti samodejni prenos zaloge blaga oziroma materiala, ki je na sestavnici artikla iz enega skladišča (veleprodaja) v drugo skladišče (maloprodaja) ter istočasno izdati kupcu sestavljen (končen) artikel.

Program omogoča, da v zalogah pripravimo promet prejem s podvrsto prometa Iz skladišča z izdajo stranki. Pred tem pa je potrebno urediti nastavitve artikla, ki ga bomo prodali kupcu.

Nastavitev artikla

 1. V meniju Šifranti > Artikli izberemo na preglednici artikel, ki ga prodajamo kupcem.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Izberemo zavihek Sestavnica.
 4. Če na artiklu še nimamo vnesene sestavnice, kliknemo + Dodaj vrstico in vnesemo artikle, ki predstavljajo sestavne dele izbranega artikla. Več o vnosu sestavnic preberite tukaj.
 5. Po vnosu artiklov sestavnice program prikaže polje Razbremenitev po sestavnici pri izdaji iz skladišča, pri katerem dodamo kljukico.
 6. Vnos podatkov shranimo.

Vnos prometa v Zalogah

 1. Nato v meniju Poslovanje > Zaloge  
 2. izberemo Nov > Prejem.
 3. Izberemo podvrsto prometa Iz skladišča z izdajo stranki.
 4. Vnesemo Datum.
 5. Izberemo Stranko, kateri bomo izdali končni artikel.
 6. V polje Opis vnesemo poljubne podatke. Program podatke prepiše v opis temeljnice.
 7. v vrstici, v polju V skladišče izberemo skladišče, v katerega bomo artikle prenesli (npr. skladišče maloprodaje).
 8. v polju Iz skladišča pa izberemo skladišče, iz katerega bomo artikle (ki so na sestavnici) izdali (npr. skladišče veleprodaje).
  • Artikle, ki so del sestavnice, moramo imeti na zalogi v tem skladišču.
 9. Izberemo artikel, ki ga bomo izdali kupcu.
 10. Vnesemo količino, morebitni popust in prodajno ceno.
 11. Program prikaže sestavnico: artikle, ki sestavljajo izbran artikel, morebitno serijo, količino in skupno količino artiklov.
  • Artikle in količine lahko spremenimo neposredno na vnosu prejema. Sprememba vpliva le na predmetni promet zalog (ne popravi podatkov v Šifranti > Artikli).
 12. S klikom nashranimo vrstico.
 13. Po končanem vnosu prejem Shranimo oz. Potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico in 3 promete:

 • Prejem iz skladišča artikla, ki ga prodamo kupcu.
 • Izdajo v skladišče artiklov, ki so na sestavnici.
 • Izdajo stranki artikla, ki ga prodamo kupcu.

Nabavna vrednost artiklov iz sestavnice predstavlja nabavno vrednost artikla na prejemu in nabavno vrednost artikla pri izdaji kupcu.

Promet Izdaje v skladišče in promet izdaje stranki lahko prekličemo le, če najprej prekličemo izvorni promet prejema iz skladišča.

V tem prispevku