Enostaven (POS) izdan račun

Znotraj programa Minimax pripravimo tudi enostavne ali POS račune. 

POS račune je mogoče pripravljati v okviru nastavitev za davčno potrjevanje računov in če imamo negotovinske račune.

Nastavitve številčenja za POS račun

 1. V meniju Nastavitve > izberemo Številčenje dokumentov.
 2. Pri listinah kliknemo na številčenje, ki se uporablja za davčno potrjevanje računov.
 3. Kliknemo Uredi.
 4. V polju POS račun dodamo kljukico.

Nasvet.

V kolikor bomo pretežno tiskali POS račune, dodamo kljukico na polju Naj se predlaga, tako bo program pri vnosu novega računa samodejno predlagal številčenje za davčno potrjevanje.

Nastavitve izpisa POS računa

 1. Nato v meniju Nastavitve > Izpisi.
 2. Izberemo nastavitev izpisa, kjer s klikom na izpis Izdanega računa,
  • ki ga uporabljamo za pripravo POS računa (načeloma gre za izpis standardno - izdan račun),
  • uredimo tiskanje glave > Besedilo (obvezno) ter uredimo širino papirja in velikost pisave.

Vnos POS računa

 1. Nazadnje v meniju Poslovanje > Izdani računi >
 2. kliknemo Nov > izberemo Številčenje za davčno potrjevanje
 3. in nadaljujemo z vnosom, 
 4. z izstavitvijo računa s klikom na Izstavi in Natisni bo na osnovi nastavitev številčenja natisnjen izpis POS računa:

Kaj program pripravi?

Pri knjiženju POS računa program terjatve knjiži na podlagi avtomatičnih kontov:

 • gotovina na konto 1090
 • kartica na konto 1652
 • drugo na kotno 1650
 • gotovina po povzetju na konto 1200

ter natisne enostaven račun.

V tem prispevku