Poračun preveč plačanega regresa za zaposlenega, kateri je prekinil delovno razmerje

Če smo zaposlenemu, ki je prekinil delovno razmerje, izplačali celoten znesek regresa za letni dopust, poračunamo bruto znesek regresa.


Vnos temeljnice

V meniju Knjigovodstvo >  Dvostavno knjigovodstvo > vnesemo novo temeljnico > Nov > za preveč plačan znesek regresa.


Poračun zneskov

Znesek preveč plačanega regresa poračunamo pri plači (če imamo še kakšno izplačilo za delavca), 

Sicer mora delavec znesek nakazati na TRR- organizacije. 


Kako uredimo Rek-1 obrazec?

Ker v primeru negativnega poračuna regresa eDavki ne sprejmejo negativnega Rek obrazca, zato REK-1 obrazec, ki smo ga oddali ob prvem izplačilu regresa, ročno popravimo. 

To izvedemo neposredno na strani eDavkov:

1. Med Dokumenti izberemo Vloženi dokumenti ter med vsemi vloženimi dokumenti poiščemo Rek obrazec za regres

2. Kliknemo na povezavo v stolpcu Številka, da odpre oddani obrazec.

3. Pred poljem Popravek na puščici izberemo V – popravek s povečanjem oz. znižanjem obveznosti 

4. ter nato kliknemo na Popravek.

  • Popravimo tako podatke na zbirnem obrazcu, kot podatke na zaposlenih, katerim smo poračunali znesek regresa. 

5. Ko uredimo vse podatke, Rek obrazec ponovno oddamo s klikom na Oddaj vlogo.

 

V tem prispevku