Poračun preveč plačanega regresa za zaposlenega, kateri je prekinil delovno razmerje

Če smo zaposlenemu, ki je prekinil delovno razmerje, izplačali celoten znesek regresa za letni dopust, poračunamo bruto znesek regresa. Znesek preveč izplačanega regresa  poračunamo:

 • z vnosom temeljnice,
 • ali pri tekoči plači, če imamo še kakšno izplačilo za delavca.

1. način: vnos temeljnice

 1. V meniju Knjigovodstvo >  Dvostavno knjigovodstvo
 2.  s klikom na Nov vnesemo temeljnico za preveč plačan znesek regresa.
 3. Delavec mora znesek preveč plačanega regresa nakazati na TRR organizacije. 

2. način: poračun zneskov pri plači

 1. V meniju Plače > Obračun plač 
 2. na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca, kateremu želimo poračunati znesek regresa.
 3. Kliknemo Uredi.
 4. Izberemo vrsto izplačila:
  • Druga dela in vnesemo znesek v minus. > Če je bil regres izplačan nad uredbo in so bili obračunani prispevki.
  • Drugi odtegljaji in vnesemo znesek. > Če pri obračunu regresu niso bili obračunani prispevki.

Kako uredimo Rek obrazec?

Nazadnje uredimo še popravek REK obrazca, ki smo ga oddali ob prvem izplačilu regresa. Popravek izvedemo neposredno na strani eDavki:

 1. Med Dokumenti izberemo Vloženi dokumenti ter poiščemo Rek obrazec za regres
 2. Kliknemo na povezavo v stolpcu Številka, da odpremo oddani obrazec.
 3. Pred poljem Popravek na puščici izberemo V – popravek s povečanjem oz. znižanjem obveznosti in
 4. kliknemo na Popravek.
  • Popravimo podatke na zbirnem obrazcu in podatke na zaposlenih, katerim smo poračunali znesek regresa. 
 5. Ko uredimo vse podatke, REK obrazec ponovno oddamo s klikom na Oddaj vlogo.
V tem prispevku