Kako obračunam drugo plačo v mesecu?

1. V meniju Plače > Obračun plač.

2. Kliknemo na Nova plača.

3. Izberemo Uredi, nato izberemo Mesec obračuna (izberemo mesec, za katerega obračunavamo 2. del).

4. Uredimo Naziv obračuna (v nazivu vpišemo Plača za mesec...2.,3.,… del.).

5. Uredimo Datum izplačila.

6. Uredimo Ure na dan in mesečni fond ur.

Pomembno:

7. Obračun odtegljajev – kljukica naj bo v primeru, da želimo pri tem obračunu odtegniti odtegljaje. (Običajno odstranimo kljukico.)

8. Upoštevanje olajšav – kljukica naj bo v primeru, da želimo pri tem obračunu upoštevati olajšave. Če smo jih upoštevali že pri prvem obračunu plače, kljukice odstranimo, sicer bo olajšava upoštevana dvakrat.

 

9. Kliknemo Shrani in Naprej.

Nadaljujemo z vnosom enako kot pri prvem delu plače.

Program pri vseh obračunih plače za isti mesec poračunava dohodnino.

V tem prispevku