Pri izvozu preglednice izdanih in prejetih računov v Excel izvozimo tudi podatek Država stranke

Pri izvozu preglednice izdanih in prejetih računov v Excel smo dodali izvoz podatka država stranke. 

Čeprav na osnovni preglednici izdanih oziroma prejetih računov država stranke ni prikazana, program pri izvozu preglednice v Excel v stolpcu izpiše tudi državo stranke iz menija šifranti.

Več o izvozu preglednice v Excel najdete tukaj.

V tem prispevku