Pokazatelji

Pokazatelji so kazalniki poslovanja, ki jih pripravimo v programu Minimax.

Articles

Nastavitve pokazateljev
Pokazatelji so kazalniki, ki jih pripravimo v programu na podlagi kontov.