E-pobot - ročen vnos podatka o zaporedni številki kroga

Pri oddaji e-pobota je bilo mogoče v mesecu aprilu, maju in juniju 2020 oddati dva pobota. Na podlagi tega se posledično spremeni tudi številka kroga. Zato smo program dopolnili tako, da je mogoče že na prvem koraku priprave podatkov za e-pobot ročno vnesti številko kroga, ki se posledično upošteva znotraj xml-ja. E-pobot lahko pripravimo dvakrat mesečno, pri čemer mora biti predhodni pobot potrjen. Predhodnih pobotov pa ni mogoče preklicati če obstajajo kasnejši.

V tem prispevku