Urejanje prejetega računa

Urejamo lahko samo osnutke prejetih računov (zelene barve), torej tiste, ki smo jih shranili za kasnejše urejanje oziroma smo potrjeni račun preklicali.

 

Urejanje osnutka prejetega računa 

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo na preglednici račun, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na številko računa oziroma na besedo osnutek.

2. Na pogledu prejetega računa kliknemo na Uredi.

3. Program prikaže isto vnosno okno kot pri vnosu novega prejetega računa, zato lahko vse podatke popravimo oziroma spremenimo.  


Urejanje že potrjenega prejetega računa

Že potrjene (knjižene) račune najprej prekličemo, pri čemer program  izbriše vse knjižbe in ob ponovni potrditvi naredile nove.

Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV.
Če je račun, ki ga želimo preklicati, vključen v že zaključeni obračun za DDV, lahko račun urejamo samo, če prej prekličemo obračun DDV.

1. Račun prekličemo s klikom na Prekliči  potrditev.

2. Preklic potrdimo s klikom na V redu.

3. S preklicem računa ta postane osnutek in prikaže gumb Uredi. Kliknemo nanj. 

4. Program prikaže isto vnosno okno kot pri vnosu novega prejetega računa, zato lahko vse podatke popravimo oziroma spremenimo.  


Kaj program pripravi?

Po potrditvi računa program pripravi knjigovodsko temeljnico, zapise v davčne evidence (če je to potrebno) in nov plačilni nalog (če smo tako določili).

V tem prispevku