Obračun plače napotenemu delavcu in uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb (video)

V videoposnetki je prikazan obračun plače napotenega delavca, pri katerem uveljavljamo ugodnosti iz mednarodnih pogodb.

Vsebina: 

 0:25 - Obračun plače rezidentov napotenih na delo v tujino in odbitek davka plačanega v tujini

 3:50 - Obračun plače nerezidentu napotenemu na delo v tujino

V tem prispevku