Masovno urejanje artiklov

Program omogoča masovno urejanje artiklov. Artikle lahko masovno:

 • pobrišemo ali
 • urejamo njihove nastavitve. 


 1. V meniju Šifranti > Artikli izberemo zavihek Masovne obdelave.
 2. Program ponudi izbiro želeno akcije:
  • Brisanje artiklov.
  • Urejanje artiklov.


Brisanje artiklov

 1. V meniju Šifranti > Artikli > Masovne obdelave izberemo akcijo Brisanje artiklov.
 2. Kliknemo na Naprej
 3. Z dodajanjem kljukic označimo artikle, ki jih želimo izbrisati.
 4. S klikom na Naprej se pomaknemo na pregled izbranih vrstic. 
 5. Na zadnjem koraku program izbriše izbrane artikle in prikaže poročilo.

Če smo artikel uporabili pri vnosu dokumenta, ga ne moremo izbrisati. V tem primeru program izpiše opozorilo.


Urejanje artiklov

 1. V meniju Šifranti > Artikli > Masovne obdelave izberemo akcijo Urejanje artiklov.
 2. Kliknemo na Naprej.
 3. Z dodajanjem kljukic izberemo artikle, katerih nastavitve želimo urediti.
 4. S klikom na Naprej se pomaknemo na pregled izbranih vrstic. 
 5. Na tretjem koraku lahko urejamo nastavitve izbranih artiklov, ki se nanašajo na:
  • Osnovne podatke artikla:
   • Merska enota.
   • Blagovna skupina.
   • Tip artikla.
   • Stopnja DDV.
   • Nastavitve za vnos serijskih številk.
   • Nastavitve za vnos serij. 
   • Uporaba.
  • Nastavitve za knjiženje:
   • Konto prihodka na domačem trgu.
   • Konto prihodka na trgih EU.
   • Konto prihodka na tujih trgih zunaj EU.
   • Konto zalog.
  • Podatke za Intrastat:
   • Tarifa.
 6. S klikom na Naprej se pomaknemo na zadnji korak, kjer program:
  •  izvede vnesene spremembe nastavitev artiklov in 
  • izpiše poročilo o obdelanih, napačnih in neobdelanih artiklih.


V tem prispevku