Masovno urejanje artiklov

Program omogoča masovno urejanje artiklov. Artikle lahko masovno brišemo ali urejamo njihove nastavitve oziroma več artiklom hkrati spremenimo prodajno ceno. 

 1. V meniju Šifranti > Artikli izberemo zavihek Masovne obdelave.
 2. Program ponudi izbiro akcije:
  • Brisanje artiklov.
  • Urejanje artiklov.
  • Sprememba prodajne cene.

Brisanje artiklov

 1. Če želimo več artiklov hkrati izbrisati, izberemo akcijo Brisanje artiklov.
 2. Kliknemo Naprej.
 3. Z dodajanjem kljukic označimo artikle, ki jih želimo izbrisati.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, pregled izbranih vrstic oziroma izbranih artiklov. Preverimo označene artikle, ki jih želimo izbrisati.
 5. S klikom na Izvedi, program trajno izbriše izbrane artikle in prikaže poročilo.

Če smo artikel uporabili pri vnosu dokumenta, ga ne moremo izbrisati. V tem primeru program izpiše opozorilo in poročilo na katerih dokumentih je predmetni artikel uporabljen. Svetujemo, da tak artikel označite na primer "neuporaben" ali "izločen".

Urejanje artiklov

 1. Če želimo več artiklom hkrati urediti nastavitve, izberemo akcijo Urejanje artiklov.
 2. Kliknemo Naprej.
 3. Z dodajanjem kljukic izberemo artikle, katerih nastavitve želimo urediti.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, pregled izbranih vrstic oziroma izbranih artiklov. 
 5. Na naslednjem koraku lahko urejamo nastavitve izbranih artiklov, ki se nanašajo na:
  • Osnovne podatke artikla:
   • Merska enota.
   • Blagovna skupina.
   • Tip artikla.
   • Vodenje v zalogah samo po količini (brez vrednosti).
    • V primeru spremembe, da se artikli ne vodijo količinsko moramo hkrati določiti tudi konto zaloge.
   • Stopnja DDV.
   • Nastavitve za vnos serijskih številk.
   • Nastavitve za vnos serij. 
   • Uporaba.
  • Nastavitve za knjiženje:
   • Konto prihodka na domačem trgu.
   • Konto prihodka na trgih EU.
   • Konto prihodka na tujih trgih zunaj EU.
   • Konto zalog.
  • Podatke za Intrastat:
   • Tarifa.
 6. S klikom Izvedi, program izvede vnesene spremembe nastavitev artiklov in izpiše poročilo o obdelanih, napačnih in neobdelanih artiklih.

Sprememba prodajne cene

 1. Če želimo več artiklom hkrati spremeniti prodajno ceno, izberemo akcijo Sprememba prodajne cene.
 2. Izberemo Naprej.
 3. S kljukico označimo artikle, katerim želimo spremeniti prodajno ceno.
 4. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, pregled izbranih vrstic, kjer preverimo izbrane artikle.
 5. Na koraku Vnos podatkov in potrditevdoločimo način spremembe cen:
  • Povečaj > ceno povečamo za vpisan odstotek in določimo naj jo program zaokroži na celo število, eno ali dve decimalni mesti ali naj zneska ne zaokroži.
  • Zmanjšaj > ceno zmanjšamo za vpisan odstotek in določimo naj jo program zaokroži na celo število, eno ali dve decimalni mesti ali naj zneska ne zaokroži.
  • Ročni vnos > artiklom določimo novo ceno.
 6. S klikom Izvedi, program izbranim artiklom spremeni prodajno ceno in izpiše poročilo o obdelanih, napačnih in neobdelanih artiklih.
V tem prispevku