Masovno urejanje artiklov

Program omogoča masovno urejanje artiklov. Artikle lahko masovno brišemo ali urejamo njihove nastavitve. 

 1. V meniju Šifranti > Artikli izberemo zavihek Masovne obdelave.
 2. Program ponudi izbiro želeno akcije:
  • Brisanje artiklov.
  • Urejanje artiklov.

Brisanje artiklov

 1. V meniju Šifranti > Artikli 
 2. kliknemo Masovne obdelave izberemo akcijo Brisanje artiklov.
 3. Kliknemo Naprej,
 4. z dodajanjem kljukic označimo artikle, ki jih želimo izbrisati.
 5. S klikom Naprej se pomaknemo na pregled izbranih vrstic oziroma izbranih artiklov.
 6. Kliknemo Izvedi.
 7. Program nas vpraša, ali želimo z aktivnostjo nadaljevati. 
 8. S klikom na V redu bodo izbrani artikli trajno izbrisani.
 9. Na zadnjem koraku program izbriše izbrane artikle in prikaže poročilo.

Če smo artikel uporabili pri vnosu dokumenta, ga ne moremo izbrisati. V tem primeru program izpiše opozorilo in poročilo na katerih dokumentih je predmetni artikel uporabljen.

Urejanje artiklov

 1. V meniju Šifranti > Artikli > 
 2. kliknemo Masovne obdelave izberemo akcijo Urejanje artiklov.
 3. Kliknemo Naprej,
 4. z dodajanjem kljukic izberemo artikle, katerih nastavitve želimo urediti.
 5. S klikom Naprej se pomaknemo na pregled izbranih vrstic oziroma izbranih artiklov. 
 6. Na naslednjem koraku lahko urejamo nastavitve izbranih artiklov, ki se nanašajo na:
  • Osnovne podatke artikla:
   • Merska enota.
   • Blagovna skupina.
   • Tip artikla.
   • Vodenje v zalogah samo po količini (brez vrednosti).
   • Stopnja DDV.
   • Nastavitve za vnos serijskih številk.
   • Nastavitve za vnos serij. 
   • Uporaba.
  • Nastavitve za knjiženje:
   • Konto prihodka na domačem trgu.
   • Konto prihodka na trgih EU.
   • Konto prihodka na tujih trgih zunaj EU.
   • Konto zalog.
  • Podatke za Intrastat:
   • Tarifa.
 7. S klikom Naprej se pomaknemo na zadnji korak.
 8. Program nas opozori, da se bodo izvedele izbrane aktivnosti.
 9. S klikom na V redu program:
  • izvede vnesene spremembe nastavitev artiklov in 
  • izpiše poročilo o obdelanih, napačnih in neobdelanih artiklih.

V tem prispevku