Brisanje uporabniškega računa

Navodilo velja za primer brisanja uporabniškega računa.

 

V primeru, da ne želimo več vstopati in uporabljati program, imamo možnost brisati svoj uporabniški račun.

1. V meniju > Plačnik  >izberemo Moj profil.

2. Kliknemo na Izbriši uporabnika.

3. Program opozori, da po brisanju ne bomo imeli več dostopa do programa in podatkov.

Zelo pomembno: če želimo brisati tudi podatke organizacij, moramo to storiti preden izbrišemo uporabniški račun.

4. Če želimo dokončno izbrisati uporabniški račun, v polje prepišemo številko in kliknemo Briši.


Kaj program pripravi?

Program izbriše uporabnika iz vseh evidenc znotraj sistema. 

 

V tem prispevku