Brisanje uporabniškega računa

Navodilo velja za primer brisanja uporabniškega računa.

V primeru, da ne želimo več vstopati in uporabljati programa, imamo možnost brisati svoj uporabniški račun.

  1. V meniju > Plačnik> izberemo Moj profil.
  2. Kliknemo na Izbriši uporabnika.
  3. Program opozori, da po brisanju ne bomo imeli več dostopa do programa in podatkov.
  4. Če želimo dokončno izbrisati uporabniški račun, v polje prepišemo številko in kliknemo Briši.

Zelo pomembno.

Če želimo brisati tudi podatke organizacij, moramo to storiti preden izbrišemo uporabniški račun.

Kaj program pripravi?

Program izbriše uporabnika iz vseh evidenc znotraj sistema. 

V tem prispevku