Brisanje uporabniškega računa

Navodilo velja za primer brisanja uporabniškega računa.

V primeru, da ne želimo več vstopati in uporabljati program, imamo možnost brisati svoj uporabniški račun.

  1. V meniju > Plačnik >izberemo Moj profil.
  2. Kliknemo na Izbriši uporabnika.
  3. Program opozori, da po brisanju ne bomo imeli več dostopa do programa in podatkov.
  4. Če želimo dokončno izbrisati uporabniški račun, v polje prepišemo številko in kliknemo Briši.

Zelo pomembno:

če želimo brisati tudi podatke organizacij, moramo to storiti preden izbrišemo uporabniški račun.

Kaj program pripravi?

Program izbriše uporabnika iz vseh evidenc znotraj sistema. 

V tem prispevku