Stalna izplačila delavca

V program smo dodali novo funkcionalnost, ki omogoča, da delavcu pri vsakem obračunu plače obračunamo stalno izplačilo oziroma dodatke. Ta funkcionalnost pride v poštev, ko ima delavec razne dodatke, ki smo jih do sedaj ročno dodajali na vsak obračun plače. Po  novem jih pa program obračuna samodejno glede na vneseno obdobje obračunavanja. 

V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca, ki mu želimo obračunati dodatek. V zavihku Ostali podatki delavca izberemo Stalna izplačila. S klikom na Nov dodamo razne dodatke.  

Pri vnosu izberemo vrsto izplačila, vpišemo število enot in obdobje obračunavanja.


Program predlaga stalno izplačilo (dodatek) na obračunu z vrsto plača. Stalna izplačila upošteva na tistem obračunu plače, v katerem je obdobje obračunavanja izplačila v celoti zajeto v obdobju obračuna plače. Če obdobje ni določeno, program predlaga izbrano izplačilo na vsakem obračunu plače.

Več o vnosu in obračunu stalnih izplačil delavca lahko preberete tukaj.

V tem prispevku