Prenova odtegljajev

Odtegljaj delavca

S ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje smo prenovili vnos in pregled odtegljaja na delavcu ter omogočili obračun odtegljaja pri regresu, odpravnini in jubilejni nagradi.

Odtegljaj vnesemo na delavcu, v zavihku Ostali podatki delavca.

Vpišemo naziv odtegljaja, ki se izpiše tudi na plačilni listi. Določimo obdobje obračunavanja in vrednost posameznega obroka.

Po novem lahko obračun odtegljaja omejimo z vnosom zneska ali s številom obrokov.


Dodali smo tudi možnost obračuna odtegljaja na obračunu regresa, odpravnine in jubilejne nagrade.

Na odtegljaj lahko dodamo tudi priponko (npr. kreditno pogodbo).

Odtegljaje upoštevane na obračunih plač v Minimaxu program samodejno beleži. Če na pogledu odtegljaja za delavca kliknemo na znesek oziroma število obrokov obračunanih v Minimaxu, program prikaže na preglednici vse obračune plač na katerih je odtegljaj upoštevan.

Več o odtegljaju na delavcu lahko preberete tukaj.

Drugi odtegljaji

V primeru odtegljaja po številu dni (npr. za obračun malic ali najemnin, ki jih nudi delodajalec in se izplačujejo po številu dni) vnesemo na obračunu plače vrsto izplačila Drugi odtegljaji (namesto odtegljaja na delavcu) in izpolnimo podatke za obračun. 

Če v polje opis odtegljaja vnesemo besedo s korenom  "član", "preživni", "zavar", "izvr" ali "davek"  nas program opozori na uporabo druge ustrezne vrste izplačila oziroma, da je primernejši vnos odtegljaja na delavcu.

Več o ročnem vnosu odtegljaja lahko preberete tukaj.

V tem prispevku