Prejete e-račune po novem najdemo v nabiralniku

Z namenom poenotenega delovanja za vse vhodne dokumente in posledično izboljšanja uporabniške izkušnje smo prenesli prejemanje e-računov v nabiralnik. 

Knjiženje e-računov ostaja enaka, le poteka preko nabiralnika. Prejete e-račune prejmemo v nabiralnik preko portala Bizbox s klikom na Osveži. V kolikor prejemamo e-račune po elektronski pošti ali na banko, datoteko shranimo na svoj računalnik in jo ročno dodamo v nabiralnik. 

Pri obdelavi datoteke prejetega e-računa, program prikaže osnutek računa in izpolni vse znane podatke (dobavitelja, datum opravljanja, zapadlosti in prejema, znesek in originalno številko prejetega računa). Pri prvem vnosu računa dodamo odhodke, katere bo program pri naslednjem vnosu samodejno predlagal.

Več o prejemanju e-računov v nabiralnik preberite tukaj.

V tem prispevku