Avtorska pogodba

Navodilo velja za primer obračuna avtorskega honorarja.

Nastavitve delavca

Najprej v meniju Šifranti > Delavci vnesemo delavca, kateremu želimo obračunati avtorski honorar.

 1. Kliknemo Nov.
 2. Na zavihku Osnovni podatki vpišemo:
  • ime in priimek,
  • datum rojstva,
  • spol,
  • EMŠO,
  • davčno številko,
  • šifro,
  • morebitne opombe.
 3. Vnesemo spremenljive podatke:
  • naslov,
  • pošto,
  • državo prebivanja,
  • državo rezidenstva in
  • po potrebi analitiko.
 4. Vnesemo bančni račun delavca.
 5. Na zavihku Podatki za osebne prejemke, v polju Vrsta zaposlitve, izberemo Zaposlen drugod.
 6. Vnos shranimo.

Obračun avtorskega honorarja

Nato pripravimo obračun avtorskega honorarja.

 1. V meniju Plače > Obračun DOP kliknemo Nov.
 2. V polju Vrsta obračuna izberemo:
  •  Avtorske pogodbe > program ne obračuna 15,50% prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz bruto izplačila.
  • Avtorske pogodbe – zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2 > program obračuna 15,50% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz bruto izplačila.
 3. Naziv obračuna program samodejno predlaga, lahko ga poljubno uredimo.
 4. V polju vrsta dohodka - izberemo ustrezno vrsto dohodka.
 5. Vnesemo datum obračuna in datum izplačila.
 6. Na zavihku Ostali podatki preverimo predlagane nastavitve in jih po potrebi uredimo.
 7. Kliknemo Shrani in nato Naprej.
 8. Na drugem koraku kliknemo Dodaj delavca:
  • izberemo delavca,
  • Izberemo Način izračuna (bruto ali neto).
  • Vnesemo znesek.
   • Če je označen bruto način izračuna,  program od vpisanega zneska odšteje vse davke in prispevke. 
   • Če je označen neto način izračuna, program izvede obračun na bruto osnovo.
  • V polju Analitika: izberemo analitiko.
 9. Če smo za delavca že pripravljali obračun avtorskega honorarja, kliknemo Prenesi iz prejšnjega obračuna.
 10. S klikom na Shrani vnos shranimo.
 11. Kliknemo Naprej in Zaključi obračun.

Za izplačila od vključno 1. 2. 2024 dalje je osnova za plačilo prispevkov za vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, zmanjšana za normirane stroške v višini 10% dohodka.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico,
 • obračunske liste za posamezne delavce in skupni obračunski list,
 • REK obrazec z možnostjo oddaje na spletni portal E-davki,
 • rekapitulacijo,
 • plačilne naloge za: avtorski honorar, akontacijo dohodnine, prispevke za PIZ in prispevke za zdravstvo.
V tem prispevku