Knjiženje prejetega računa, ki ga je plačal delavec

Navodilo velja v primeru, ko račun ob nakupu (npr. gorivo, reprezentanca, ...) plača delavec v imenu podjetja, organizacija pa mu ta strošek povrne.

Vnos prejetega računa, ki ga je plačal delavec

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. V polju Plačilo izberemo na spustnem seznamu Plačal delavec.
 3. Program ponudi dodatno polje Plačal, v katerem na spustnem seznamu izberemo delavca. Delavca predhodno vnesemo v šifrant delavcev.
 4. Po končanem vnosu podatkov prejetega računa vrstico shranimo in račun potrdimo.

Kaj pripravi program?

 • Program zapiše podatke v davčne evidence s podatki dobavitelja.
 • prikaže na temeljnici obveznost do dobavitelja in jo hkrati zapre ter zapiše obveznost do izbranega delavca na kontu 2850 - Ostale kratkoročne poslovne obveznosti (oziroma na tistem kontu, ki je za to vrsto plačila določen v šifrantu Avtomatičnih kontov). 

Knjiženje vračila stroška delavcu

Obveznost do delavca lahko zapremo na dva načina:

 1. z izplačilom preko blagajne,
 2. z izplačilom na bančni račun delavca.

1. Vračilo preko blagajne

 1. V meniju Poslovanje > Blagajna izberemo Nov izdatek.
 2. V polju Delavec obvezno izberemo delavca, ki je plačal račun. 
 3. Za lažjo evidenco vnesemo opis (npr. številka računa, za katerega vračamo denar) 
 4. V polju Izdatek izberemo Povračila stroškov delavcem.  
 5. S klikom na ikono preverimo konto, ki je določen za knjiženje tega izdatka (konto mora biti enak kontu, ki smo ga določili na prejetem računu).
 6. Vnesemo znesek povračila.
 7. Kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi blagajniškega dnevnika program pripravi temeljnico in poknjiži blagajniški izdatek na konto 2850 oziroma na konto, ki smo ga določili, ter obveznost do delavca avtomatično zapre.

2. Vračilo preko bančnega računa

 1. V meniju Banka > Plačilni nalogi > Obveznosti do delavcev enostavno pripravimo plačilni nalog za prenos v spletno banko ali tiskanje. 
 2. Nato pa pri knjiženju bančnega izpiska, na vrstici izpiska:
  • Vpišemo konto 2850 oziroma konto, na katerega smo knjižili obveznost do delavca na prejetem računu.
  • Vpišemo znesek v breme.
  • Obvezno vnesemo delavca
 3. Vrstico dodamo na izpisek.
 4. Po končanem vnosu kliknemo na Potrdi.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi bančnega izpiska program izdelala temeljnico  z ustrezno knjižbo in zmanjša oziroma zapre obveznost do izbranega delavca na kontu 2850 oziroma kontu, ki smo ga določili.

V tem prispevku