Knjiženje prejetega računa, ki ga je plačal delavec

Navodilo velja v primeru, ko račun ob nakupu (npr. gorivo, reprezentanca,...) plača delavec v imenu podjetja, organizacija pa mu ta strošek povrne.

Vnos prejetega računa, ki ga je plačal delavec

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. V polju Plačilo izberemo na spustnem seznamu Plačal delavec.
 3. Program ponudi dodatno polje Plačal, v katerem na spustnem seznamu izberemo delavca. Delavca predhodno vnesemo v šifrant delavcev.
 4. Na račun dodamo odhodek in shranimo.
 5. Po končanem vnosu podatkov prejetega računa, račun potrdimo.

Kaj pripravi program?

 • Program zapiše podatke v davčne evidence s podatki dobavitelja.
 • Na temeljnici prikaže obveznost do dobavitelja in jo hkrati zapre ter zapiše obveznost do izbranega delavca na konto 2850 - Ostale kratkoročne poslovne obveznosti (oziroma na konto, ki je za to vrsto plačila določen v šifrantu Avtomatični konti). 

Knjiženje vračila stroška delavcu

Obveznost do delavca lahko zapremo na dva načina:

 1. Z izplačilom preko blagajne.
 2. Z izplačilom na bančni račun delavca.

1. Vračilo preko blagajne

 1. V meniju Poslovanje > Blagajna vnesemo Nov izdatek.
  • Če blagajniškega dnevnika še nimamo odprtega, ga dodamo s klikom na nov datum.
 2. V polju Delavec obvezno izberemo delavca, ki je plačal račun. 
 3. Za lažjo evidenco vnesemo opis (npr. številka računa, za katerega vračamo denar) 
 4. V polju Izdatek izberemo Povračila stroškov delavcem.  
 5. S klikom na ikono preverimo konto, ki je določen za knjiženje tega izdatka. Konto mora biti enak avtomatičnemu kontu na temeljnici prejetega računa.
 6. Vnesemo znesek povračila.
 7. Kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi (zaključitvi) blagajniškega dnevnika program pripravi temeljnico in poknjiži blagajniški izdatek na konto 2850 oziroma na konto, ki smo ga določili, ter obveznost do delavca avtomatično zapre.

2. Vračilo preko bančnega računa

Pri vračilu preko bančnega računa najprej pripravimo plačilni nalog za vračilo delavcu. Nato pa plačilo še poknjižimo na bančnem izpisku.

Priprava plačilnega naloga za delavca

 1. V meniju Banka > Plačilni nalogi izberemo zavihek Obveznosti do delavcev
 2. Označimo obveznosti, ki jih želimo delavcu izplačati.
 3. S klikom Naprej enostavno pripravimo plačilni nalog za prenos v spletno banko ali tiskanje

Knjiženje bančnega izpiska

4. Pri knjiženju bančnega izpiska, na vrstici izpiska:

 • Vpišemo konto 2850 oziroma konto, na katerega je na temeljnici prejetega računa poknjižena obveznost do delavca.
 • Vpišemo znesek v breme.
 • Obvezno vnesemo delavca.
 • S klikom na dodamo vrstico na izpisek.

5. Po končanem vnosu kliknemo na Potrdi.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi bančnega izpiska program izdelala temeljnico z ustrezno knjižbo in zmanjša oziroma zapre obveznost do izbranega delavca na kontu 2850 oziroma kontu, ki smo ga določili.

V tem prispevku