Subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti

Od 01.01.2020 dalje, se ponovno uporablja določba 156. člena ZPIZ-2 (delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce), ki določa, da so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:

- v višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.

Olajšava se lahko upošteva pri obračunu plače za mesec januar 2020 in ne z januarskim izplačilom plače.

Nastavitve na delavcu

  1. V meniju Šifrant > Delavci, na izbranem delavcu,
  2. vnesemo datum rojstva.
  3. ter v zavihku Podatki za osebne prejemke,
  4. v polju > Podatki za subvencije >
  5. izberemo vrsto subvencije > Brez subvencije ali subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let,
  6. vnos Shranimo.

Obračun plače

Subvencijo bo program na podlagi nastavitev na delavcu datum rojstva in izbrane subvencije > subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let, samodejno upošteval pri obračunu.

Kaj program pripravi?

Na temeljnici obračuna pripravi knjižbo na kontu 7890 in na REK obrazcu v analitičnem delu izpolni polje A017 Dopolnjena starost 60 let (156. čl. ZPIZ-2).

V tem prispevku