Subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti

Od 01.01.2020 dalje, se ponovno uporablja določba 156. člena ZPIZ-2 (delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce), ki določa, da so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:

- v višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.

Program na obračunu plače samodejno upošteva subvencijo na podlagi datuma rojstva delavca. 

Nastavitve na delavcu

  1. V meniju Šifrant > Delavci na preglednici delavcev izberemo delavca.
  2. V zavihku Osnovni podatki preverimo vnesen Datum rojstva.

Obračun plače

  1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo nov obračun plače.
  2. Program preverja podatke na prvi dan v mesecu obračuna plače in samodejno upošteva oprostitev plačila prispevka delodajalca pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
  3. V nastavitvah obračuna plače delavca označi polje Dopolnjena starost 60 let (156. čl. ZPIZ-2).
    • Nastavitev lahko preverimo in po potrebi ročno uredimo s klikom na v zavihku obračuna plače.
  4. Na dnu obračuna plače ločeno prikaže obračunane in neplačane prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kaj program pripravi?

  • Na temeljnici obračuna pripravi knjižbo na kontu 7890.
  • Na REK obrazcu, v analitičnem delu izpolni polje A017 Dopolnjena starost 60 let (156. čl. ZPIZ-2).
V tem prispevku