Obračun obvezne prakse za dijaka po novem

Na področju obračuna nagrade za obvezno prakso dijakov je bila sprememba. 

Po novem je osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka.

Skladno s spremembo smo prilagodili delovanje programa.

Skladno z zgoraj navedenim program v osnovo za obračun prispevkov všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov in nagrado, ki se na podlagi določb 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine določene s predpisom vlade) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. 

Več o obračunu obvezne prakse dijaka preberite tukaj.

V tem prispevku