Vnos novega analitičnega konta

V program lahko vnašamo pet in več mestne analitične konte. 

 1. V meniju Šifranti > Konti kliknemo na Nov.
 2. Na spustnem seznamu izberemo osnovni konto. Osnovni konto določa lastnosti novega konta (saldakontni ali finančni konto).
 3. Izberemo nov konto, ki je za en znak daljši od osnovnega konta (npr. na osnovni konto 4100 lahko odpremo nov konto 4100X, kjer je X poljubno število od 0 do 9).
  • Nov analitični konto (npr. 41000), lahko uporabimo kot osnovni konto pri odpiranju novih analitičnih kontov (npr. 41000x).
    
 4. Vnesemo Naziv konta. Po nazivu konta lahko iščemo konto.
 5. Če želimo izpis bruto bilance v tujem jeziku, vnesemo pri poljih Angleški jezik in Drugi jezik naziv konta v želenem tujem jeziku.
 6. v poljih Analitika, Delavec, Stranka izberemo ustrezno možnost > se lahko vnaša, se ne vnaša ali obvezen vnos.
  • Če na določenem kontu izberemo možnost Se lahko vnaša ali je Obvezen vnos, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa oziroma zahteval vnos analitike, delavca ali stranke.
  • Če na določenem kontu izberemo možnost Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa analitike, delavca ali stranke.
 7. Podatek Davčno nepriznan program upošteva pri poročilih za FURS.
 8. Nastavitev Davek na finančne storitve uporabljamo za obračun Davka na finančne storitve. Program glede na nastavitev konta upošteva knjižbe plačil izdanih računov (po bančnem izpisku) na strani dobro in polni podatke ločeno po mesečnih obdobjih.
 9. Prepovedana uporaba: če odkljukamo to možnost, program ne bo dovolil knjiženja na ta konto.
 10. Vnesemo poljuben Opis, po katerem lahko bolj natančno opredelimo konto. Po tem podatku lahko iščemo konto.  
 11. Konto izpiska: če odkljukamo to možnost, bo program dovolil uporabo konta na bančnem izpisku.
 12. Polje Veljavnost določa obdobje veljavnosti posameznega konta. Poslovne dogodke lahko knjižimo na konto v poslovnih letih, ki so v intervalu veljavnosti.
  VeljavnostPomen
   2013 - 

  Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, lahko uporabljamo v poslovnih letih, ki so enaka ali večja od poslovnega leta 2013 oziroma do prehoda na nov kontni načrt v letu 2016.

  2016 - 

  Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, lahko uporabljamo v poslovnih letih, ki so enaka ali večja od poslovnega leta 2016.

   - 

  Konto, ki ima v polju veljavnost vpisan ta podatek, pomeni da je veljaven in na tem kontu ni bilo sprememb glede veljavnosti.

 13. Prejšnji konto: v tem polju je prikazan konto, ki je bil v uporabi za isto vsebino v starem kontnem načrtu (tj. pred prehodom na nov kontni načrt).
 14. Novi konto: v tem polju je vpisan konto, na katerega bo prenesen promet obstoječega konta pri prehodu na nov kontni načrt.
 15. Po končanem vnosu podatkov lahko z gumbi v orodni vrstici:
  • Opustimo vnos analitičnega konta (gumb Opusti) - v tem primeru bodo izgubljene vse spremembe.
  • Shranimo analitični konto (gumb Shrani). 
  • Če želimo shraniti analitični konto in nadaljevati z vnosom novih kliknemo na Shrani in nov.

Urejanje konta

V programu lahko urejamo le konte, na katere je možno knjižiti (štiri in več mestne konte).

 1. V meniju Šifranti > Konti izberemo konto, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na šifro konta.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Uredimo podatke o kontu. 
 4. Kliknemo na Shrani.

Brisanje konta

Program ima vgrajene kontrole, ki preprečujejo, da bi po pomoti zbrisali določen konto. Brisati ne moremo:

 • Sistemskih kontov, ker so na njih vezane določene avtomatične knjižbe in poročila za FURS in AJPES. 
 • Kontov, ki imajo pod sabo analitične konte. 
 • Kontov, ki vsebujejo knjižbe.

V primeru poskusa brisanja takih kontov, nas program na to opozori in brisanje onemogoči.

 1. V meniju Šifranti > Konti izberemo konto, ki ga želimo brisati, tako da kliknemo na šifro konta.
 2. Kliknemo na Briši.
 3. Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. 
 4. S klikom na V redu bo konto dokončno izbrisan.
V tem prispevku