Priprava datoteke za prenos nalogov v spletno banko

Plačilne naloge lahko shranimo v datoteko, ki jo uvozimo v katerokoli slovensko spletno banko. Z uvozom izognemo dodatnemu delu in morebitnim napakam pri ročnem vnosu podatkov v spletni banki.

 

1. V meniju Banka > Plačilni nalogi izberemo na preglednici plačilne naloge, ki jih želimo prenesti v spletno banko.

  • Pod preglednico je seštevek izbranih nalogov.

2. Kliknemo Izvoz v banko.

3. Pri polju Plačati iz računa program samodejno predlaga bančni račun, ki je v meniju Nastavitve organizacije > TRR organizacije označen naj se predlaga. 

  • Če imamo več bančnih računov, lahko na spustnem seznamu izberemo transakcijski račun iz katerega želimo plačati naloge .  

4. Če želimo spremeniti datum plačila, dodamo kljukico in vnesemo datum.

5. S klikom na Seznam izbranih nalogov program prikaže izbrane plačilne naloge. Seznam nalogov lahko natisnemo, pošljemo po e-pošti ali prenesemo na svoj računalnik. 

6. Kliknemo Izvedi. Program pripravi xml datoteko, ki jo shranimo na svoj računalnik.

7. Datoteko nato uvozimo v spletno banko, kjer naloge pregledamo, digitalno podpišemo in plačamo.

 

 


V tem prispevku