Šifrant Prejemki in izdatki

Prejemke in izdatke uporabljamo v Blagajni. Na vsakem prejemku oziroma izdatku je določen konto na katerega program knjiži izbran dogodek.

V šifrant prejemkov in izdatkov lahko:

 • dodajamo nove prejemke in izdatke,
 • urejamo prejemke in izdatke,
 • brišemo prejemke in izdatke in
 • pregledujemo prejemke in izdatke.

Program ima že sistemsko urejene prejemke in izdatke, lahko pa tudi vnašamo nove.

Vnos prejemka oziroma izdatka

 1. V meniju Šifranti > Prejemki in izdatki kliknemo Nov.
 2. Izberemo Vrsto: prejemek ali izdatek.
 3. Vnesemo Naziv prejemka oziroma izdatka.
 4. Določimo Konto za knjiženje (lahko je saldakontni ali finančni konto).
 5. Kliknemo Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih prejemkov oziroma izdatkov.

Urejanje prejemka oziroma izdatka

 1. V meniju Šifranti > Prejemki in izdatki izberemo prejem oziroma izdatek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Uredimo podatke (vrsto, naziv, konto).
 4. Kliknemo Shrani.

Brisanje prejemka oziroma izdatka

Šifrant prejemkov in izdatkov je povezan z blagajno, tako da je brisanje mogoče le, če prejemek oziroma izdatek ni izbran pri nobenem dokumentu blagajne.

 1. V meniju Šifranti > Prejemki in izdatki izberemo prejem oziroma izdatek, ki ga želimo izbrisati, tako da kliknemo na naziv.
 2. Kliknemo Briši.
 3. Program odpre odločitveno okno, ali res želimo brisati.
 4. Kliknemo V redu.
V tem prispevku