Zbir po državah strank v izdanih računih

Zbir po državah strank je pregled prodaje po posamezni državi. 

  • V meniju Poslovanje > Izdani računi,
  • kliknemo Zbir > Po državah strank.

Na seznamu je prikaz vseh držav strank, katerim smo izstavili račune, z zbirnim podatkom o skupni vrednosti posameznega v tekočem poslovnem letu.

Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 

V tem prispevku