Kako lahko zapiram dobropise?


Dobropise zapiramo v odprtih postavkah, kjer lahko tudi sicer ročno zapiramo in plačila med seboj.

  1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke.
  2. Izberemo stranko.
  3. Kliknemo na datum zapadlosti dobropisa.
  4. Izberemo račun (ali več računov) za zapiranje in 
  5. zapiranje potrdimo

 

Lahko najprej izberemo tudi račun in z njim zapremo dobropis - vrstni red ni pomemben.

V tem prispevku