Kako lahko zapiram dobropise?

Program Minimax deluje tako, da ob pripravi dobropisa izdanega ali prejetega računa deluje tako temeljnico samodejno zapre. 

Dobropise lahko zapiramo tudi v odprtih postavkah, kjer ročno zapiramo račune in plačila med seboj.

  1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke na preglednici odprtih postavk izberemo stranko.
  2. S klikom na naziv stranke program prikaže vse odprte postavke izbrane stranke.
  3. Kliknemo na datum zapadlosti dobropisa.
  4. Program prikaže račune, s katerimi lahko zapremo izbran dobropis.
  5. S klikom na Zapri izberemo račun (ali več računov) s katerim želimo zapeti izbran dobropis.

Lahko najprej izberemo tudi račun (kliknemo na datum zapadlosti računa) in ga zapremo z dobropisom; vrstni red ni pomemben.

V tem prispevku