Vnos začetnega stanja v register osnovnih sredstev

Navodilo velja za primer vnosa osnovnih sredstev v register, ki smo jih pridobili v preteklih letih, vnašamo pa začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.

 • Osnovna sredstva z začetnim stanjem lahko v register tudi uvozimo.
 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo Nov.
 3. Program predlaga inventarno številko, katero lahko tudi ročno spremenimo. (obvezen podatek)
 4. Vnesemo Naziv osnovnega sredstva (obvezen podatek),
 5. datum pridobitve (obvezen podatek),
 6. dobavitelja (obvezen podatek),
 7. Vnesemo listino o pridobitvi. (obvezen podatek)
 8. Izberemo Amortizacijsko skupino - katera vsebuje nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev (obvezen podatek). Več o amortizacijskih skupinah preberite... tukaj 
 9. analitiko (če vodimo podatke analitično - ni obvezen podatek) .Več o analitikah preberite... tukaj.
 10. Izberemo nahajališče. (ni obvezen podatek)
 11. Program predlaga količino.
 12. V polje Opis vnašamo poljubne podatke , ki so interne narave.
 13. Neamortizljiva vrednost: podatek vnesemo samo v primeru, če bomo osnovno sredstvo amortizirali do vpisanega zneska. 
 14. Vnesemo začetno nabavno vrednost.
 15. Vnesemo začetni popravek vrednosti.
V tem prispevku