Vnos začetnega stanja v register osnovnih sredstev

Navodilo velja za primer vnosa osnovnih sredstev v register, ki smo jih pridobili v preteklih letih, vnašamo pa začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.

Osnovna sredstva z začetnim stanjem lahko v register tudi uvozimo.

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva kliknemo Nov.
 2. Program predlaga inventarno številko, katero lahko ročno spremenimo. (obvezen podatek)
 3. Vnesemo naslednje obvezne podatke:
  • Naziv osnovnega sredstva. 
  • Datum pridobitve. 
  • Naziv dobavitelja. 
  • Listino o pridobitvi.
  • Amortizacijsko skupino.
   • Amortizacijska skupina vsebuje nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev. Več o amortizacijskih skupinah preberite tukaj.
 4. Glede na izbrano amortizacijsko skupino program predlaga amortizacije, ki ga lahko spremenimo.
 5. Če vodimo podatke po analitiki, jo izberemo po spustnem seznamu. Več o analitikah preberite tukaj.
 6. Po želji določimo nahajališče
 7. Program predlaga količino.
 8. V polje Opis vnašamo poljubne podatke , ki so interne narave.

Začetne vrednosti

9. Vnesemo datum začetnega stanja. 

 • Datum NE sme biti manjši od datuma pridobitve osnovnega sredstva.

10. Vpišemo začetno nabavno vrednost.

11. Neamortizljiva vrednost vnesemo samo v primeru, če bomo osnovno sredstvo amortizirali do vpisanega zneska. 

12. Vnesemo začetni popravek vrednosti.

13. Vnos podatkov shranimo.

Kaj program pripravi?

Program na osnovnem sredstvu prikaže vrstico s podatki o začetnem stanju na dan, ki smo ga vnesli. 

Ko bomo izvedli obračun amortizacije, bo program začel amortizirati osnovno sredstvo že od prvega dne v istem mesecu kot smo ga določili pri vnosu prometa.

V tem prispevku