Vnos začetnega stanja v register osnovnih sredstev

Navodilo velja za primer ročnega vnosa osnovnih sredstev v register.

Sredstvo smo pridobili v preteklih letih, vnašamo pa začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.

 • Osnovna sredstva z začetnim stanjem lahko v register tudi uvozimo.
 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo Nov.
 3. Program predlaga inventarno številko, katero lahko tudi ročno spremenimo. (obvezen podatek)
 4. Vnesemo Naziv osnovnega sredstva. (obvezen podatek)
 5. Vnesemo datum pridobitve. (obvezen podatek)
 6. Vnesemo dobavitelja. (obvezen podatek)
 7. Vnesemo listino o pridobitvi. (obvezen podatek)
 8. Izberemo Amortizacijsko skupino - katera vsebuje nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev. Več o amortizacijskih skupinah. (obvezen podatek)
 9. Izberemo analitiko. Več o analitikah. (ni obvezen podatek)
 10. Izberemo nahajališče. (ni obvezen podatek)
 11. Program predlaga količino.
 12. V polje Opis vnašamo poljubne podatke , ki so interne narave.
 13. Neamortizljiva vrednost: podatek vnesemo samo v primeru, če bomo osnovno sredstvo amortizirali do vpisanega zneska. 
 14. Vnesemo začetno nabavno vrednost.
 15. Vnesemo začetni popravek vrednosti.
V tem prispevku