Vnos začetnega stanja v register osnovnih sredstev

Navodilo se nanaša na neposredni vnos sredstev v register.

Sredstvo smo pridobili v preteklih letih, vnašamo pa začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.

  • Osnovna sredstva z začetnim stanjem lahko v register tudi uvozimo.

1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo Nov.

3. Preverimo inventarno številko.

4. Vnesemo Naziv osnovnega sredstva.

5. Vnesemo datum pridobitve.

6. Vnesemo dobavitelja.

7. Vnesemo listino o pridobitvi.

8. Izberemo Amortizacijsko skupino - katera vsebuje nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev. Več o amortizacijskih skupinah.

9. Izberemo analitiko. Več o analitikah.

10. Izberemo nahajališče.

11. Vnesemo začetno nabavno vrednost.

12. Vnesemo začetni popravek vrednosti.V tem prispevku