Pošiljanje plačilne liste delavcu po e-pošti

Plačilne liste lahko delavcem pošiljamo po elektronski pošti. Zaradi občutljivih podatkov plačilne listi pošiljamo v PDF datoteki, ki jo prejemnik odklene z geslom. Kot geslo lahko določimo davčno številko, rojstni datum ali poljubno geslo.

E-poštni naslov delavca in geslo nastavimo v šifrantu delavcev ali pri pošiljanju plačilne liste na obračunu plač.

Pošiljanje plačilne liste po e-pošti

 1. V meniju Plače > Obračun plač
 2. Izvedemo vse korake obračuna plače.
 3. Na zaključenem obračunu kliknemo na Pošlji plačilne liste po e-pošti.
 4. Program prikaže seznam delavcev, ki so vključeni v obračun. 
  • Program prikaže podatke o elektronski pošti in geslu za posameznega delavca, ki ju lahko uredimo. Spremembe bodo posodobljene tudi v šifrantu delavcev.
 5. S kljukico označimo delavce, ki jim želimo plačilno listo poslati po e-pošti.
 6. S klikom na Naprej, program prikaže seznam izbranih delavcev.
 7. Na naslednjem koraku uredimo Zadevo in Vsebino e-poštnega sporočila, ki bosta enaka za vse delavce.
 8. Kliknemo Izvedi.
 9. Program nas vpraša, ali želimo nadaljevati z izbranimi aktivnostmi.
 10. S klikom na V redu pošljemo plačilne liste prejemnikom.
 11. Na zadnjem koraku program prikaže poročilo o uspešnosti pošiljanja posameznih plačilnih list.

Večkratno pošiljanje plačilnih list

Pri vsakem naslednjem pošiljanju istih plačilnih list, program na prvem koraku (izbor vrstic) prikaže datum, čas in e-naslov, na katerega je bila plačilna listina že poslana .

Prejem plačilne liste

 1. Plačilno listo prejme zaposleni na e-poštni naslov. Datoteko program pošlje v PDF datoteki.
 2. Nato klikne na mapo in
 3. vpiše geslo, s katerim odpre plačilno listino v PDF formatu.
V tem prispevku