Pošiljanje plačilne liste delavcu po e-pošti

Plačilne liste lahko delavcem pošiljamo po elektronski pošti.

Zaradi občutljivih podatkov plačilne listi pošiljamo v ZIP datoteki, ki jo prejemnik odklene z geslom. Kot geslo lahko določimo davčno številko, rojstni datum ali poljubno geslo.

E-poštni naslov delavca in geslo nastavimo v šifrantu delavcev ali pri pošiljanju plačilne liste na obračunu plač.


Pošiljanje plačilne liste po e-pošti

1. V meniju > Plače > Obračun plač.

2. Izvedemo vse tri korake obračuna plače.

3. Po zaključku obračuna kliknemo na Pošlji plačilne liste po e-pošti.

4. Pri koraku Izbor vrstic je seznam delavcev, ki so vključeni v obračun.  

  • Program prikaže podatke o elektronski pošti in geslu za posameznega delavca, ki jih lahko uredimo in bodo spremembe posodobljene tudi v šifrantu delavcev.

5. S kljukico označimo delavce, ki jim želimo plačilno listo poslati po e-pošti.

6. S klikom Naprej prikaže seznam izbranih delavcev.

 

 

7. Na naslednjem koraku uredimo Zadevo in Vsebino e-poštnega sporočila, ki bosta enaka za vse delavce.

8. S klikom  Naprej > in nato V redu pošljemo plačilne liste prejemnikom.

9. Na zadnjem koraku program prikaže poročilo o uspešnosti pošiljanja posameznih list.

 

Večkratno pošiljanje plačilnih list

Pri vsakem naslednjem pošiljanju plačilnih list program na prvem koraku (izbor vrstic) prikaže datum, čas in e-naslov, na katerega je bila že poslana plačilna listina.

 

Prejem plačilne liste

1. Plačilno listo prejme zaposleni na e-poštni naslov. Datoteko program pošlje v ZIP datoteki.

2. Nato klikne na mapo.

3. in vpiše geslo, s katerim odpre plačilno listino v PDF formatu.

V tem prispevku