Tiskanje trgovske knjige

V skladišču maloprodaje lahko natisnemo dokument Evidenca o nabavi in prodaji blaga v trgovini na drobno.

Če imamo v meniju Poslovanje > Zaloge vneseno vsaj eno skladišče, kjer vodimo zalog po prodajni vrednosti, imamo možnost natisniti dokument Evidenca o nabavi in prodaji blaga v trgovini na drobno (trgovska knjiga).

Postopek izpisa trgovske knjige

  1. V meniju Poslovanje > Zaloge izberemo v opravilni vrstici zavihek Trgovska knjiga.
  2. Izberemo skladišče, za katerega želimo pripraviti izpis trgovske knjige.
    • Program na spustnem seznamu prikaže skladišča, kjer vodimo zaloge po prodajni vrednosti.
  3. Datum od - do: vnesemo obdobje za katerega želimo pripraviti izpis.
  4. V polje Opis vnesemo poljubno besedilo, ki bo izpisano na dnu trgovske knjige,
  5. Kliknemo Natisni.

Kaj program pripravi?

S klikom na gumb Natisni, program izpiše Trgovsko knjigo (Evidenca o nabavi in prodaji blaga v trgovini na drobno).

V tem prispevku