Šifrant Analitike - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz Analitik preko CSV datoteke (excel).


Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo:

1. V meniju Nastavitve  > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Analitike.

3. izberemo Pripravi naj se predloga in kliknemo na Pripravi predlogo.

4. Datoteko shranimo na računalnik.


Nato v predlogo pravilno vnesemo podatke:

5. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.
 

  • Šifra analitike

Podatek je obvezen.

Šifro lahko določamo poljubno, vendar vsaka analitika mora imeti svojo šifro.

Najpogostejša je uporaba šifer programa, iz katerega prenašamo podatke.

Primer šifre: 1

  • Naziv analitike

Podatek je obvezen.

Poljubno besedilo dolgo največ 30 znakov.

Primer naziva: Poslovna enota A


Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo:

6. s klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

7. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).


Uvoz datoteke s podatki v Minimax

1. V meniju Nastavitve> Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Analitike.

3. Izberemo Podatki naj se uvozijo

4. S klikom na Izberite datoteko poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki

 5. in kliknemo na Uvozi podatke.

Program prikaže poročilo o uvozu.

V tem prispevku