Šifrant Analitike - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz Analitik preko CSV datoteke (Excel).

Priprava predloge za uvoz podatkov

Najprej pripravimo predlogo

 1. V meniju Nastavitve > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Analitike.
 3. Izberemo Pripravi naj se predloga.
 4. Kliknemo na Pripravi predlogo.
 5. Datoteko shranimo na računalnik.

Vnos podatkov v predlogo

Pomembno je, da v predlogo pravilno vnesemo podatke. 

 • Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.
 • Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati.
 • Šifra analitike:

Podatek je obvezen. Šifro lahko določimo poljubno, vendar mora imeti vsaka analitika svojo šifro. Najpogostejša je uporaba šifer programa, iz katerega prenašamo podatke.

Primer šifre: 1

 • Naziv analitike:

Podatek je obvezen. Naziv analitike je poljubno besedilo, dolgo največ 30 znakov.

Primer naziva: Poslovna enota A

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo

6. Napolnjeno predlogo shranimo s klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

7. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V meniju Nastavitve> Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Analitike.
 3. Izberemo Podatki naj se uvozijo
 4. S klikom na Izberite datoteko poiščemmora imeti o predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
 5. Kliknemo na Uvozi podatke.
 6. Program prikaže poročilo o uvozu.
V tem prispevku