Izvoz podatkov organizacije - izvoz v datoteko XML

Navodilo velja za primer izvoza vseh podatkov organizacije iz programa za namene prenosa v novo organizacijo znotraj Minimaxa.

V datoteko XML izvozimo naslednje podatke:

 • Stranke
 • Analitike
 • Delavci
 • Temeljnice
 • Osnovna sredstva
 • Artikli
 • Ceniki
 • Zaloge (program izvozi le podatke inventure ali začetnega stanja - v kolikor je to zadnji promet v zalogah)
 • Konti  (ne izvažamo, če prenašamo podatke v novo organizacijo znotraj minimaxa)

Priporočamo.

Pri izvažanju pripravimo datoteko za vsak sklop posebej. Torej posebej izvozimo stranke, posebej artikle, posebej temeljnice...

Prvi korak

Podatke organizacije v datoteko XML lahko izvozi le administrator plačnika.

 1. V meniju  Nastavitve> Organizacija > kliknemo Izvoz podatkov organizacije.
 2. Izberemo Vrsto izvoza:
  • Podatki za uvoz v drugo organizacijo Minimax (podatke bomo prekopirali v drugo organizacijo)
   • V spustnem seznamu najdemo organizacije, ki:
    • so na istem plačniku
    • imajo urejene nastavitve
    • uporabnik ima pravice do te organizacije
  • Podatki za uvoz drugam
 3. Če te izbire ni, kliknemo > Spremeni organizacijo.

1. Podatki za uvoz v drugo organizacijo Minimax

Podatke iz ene organizacije uvozimo v drugo organizacijo znotraj programa Minimax.

 1. Na spustnem seznamu Podatki za organizacijo izberemo organizacijo, v katero želimo uvoziti podatke.
 2. Predlaganje kontov: dodana kljukica pomeni, da program predlaga konte iz kontnega načrta organizacije.
 3. Kliknemo  Potrdi.

Pri izvozu temeljnic program ne izvozi temeljnic obračunov amortizacije in obračunov DDV, ker obračune amortizacije in DDV-ja samodejno pripravi v Minimaxu.

2. Podatki za uvoz drugam

To možnost izberemo, kadar želimo pripraviti podatke za uvoz v drug program.

 1. Predlaganje kontov: dodana kljukica pomeni, da program predlaga konte iz kontnega načrta organizacije.
 2. Kliknemo na Potrdi.

 Pri tem izvozu temeljnic program izvozi vse temeljnice.

Drugi korak

V stolpcu Konto je prikazan seznam kontov, ki jih uporabljamo v Minimaxu.

V stolpec Novi konto pa vnesemo konte, ki bodo zapisani v datoteko XML namesto kontov, ki so bili določeni znotraj programa Minimax.

 1. Če smo v nastavitvah odkljukali Predlaganje kontov, bodo v stolpcu Novi konto predlagani konti, ki so v stolpcu Konti.
 2. Ko uredimo konte, kliknemo Naprej.

Tretji korak 

 1. Če kontov nismo vnesli, program javi opozorilo  "nekateri konti niso vneseni ali ne obstajajo v organizaciji, za katero se pripravlja podatke. Res želite nadaljevati?"
  • V kolikor ne izvažamo kontov, opozorilo prezremo > V redu.
 2. Program prikaže seznam na katerem označimo katere podatke bomo izvozili (stranke, analitike, delavce, temeljnice, osnovna sredstva, artikle, zaloge, konte).
 3. Kliknemo na Pripravi datoteko.
 4. Minimax pripravi datoteko xml, katero shranimo v računalniku.
V tem prispevku