Pri vnosu prejetega računa ne prikaže odhodka po splošni stopnji

Navodilo velja v primeru, ko program pri vnosu prejetega računa v spustnem seznamu ne prikaže odhodka po splošni stopnji. 

  1. V glavi prejetega računa, v polju Dobavitelj, kliknemo na svinčnikin preverimo nastavitve stranke. 
    • Nastavitve pri stranki, v konkretnem primeru pri dobavitelju, lahko preverimo tudi v meniju Šifranti > Stranke.
  2. Če ima stranka oziroma dobavitelj v polju Tip stranke izbrano nastavitev, da ni zavezanec za DDV, program prikazuje le neobdavčene odhodke.
  3. Če želimo, da program pri vnosu prejetega računa, na spustnem seznamu prikaže tudi odhodke po splošni stopnji DDV, izberemo pri polju Tip stranke > Podjetje, zavezanec za DDV.
V tem prispevku