Začetek dela z izdanimi računi

Izdani računi so namenjeni fakturiranju opravljenih storitev, dobav blaga ali materiala davčnim zavezancem in končnim potrošnikom.

Program pri izdaji izdanega računa samodejno pripravi knjižbe - temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu in zapise v DDV evidence.

Nastavitve pred vnosom izdanega računa

 1. Vnesemo artikle v meniju Šifranti > Artikli.
  • Artikle lahko v program Minimax  tudi uvozimo s pomočjo excel tabele (glej Uvoz artiklov)
  • Artikel pa lahko vnesemo tudi neposredno ob vnosu izdanega računa. S klikom na znak + lahko  dodamo nov artikel v šifrant.
 2. Vnesemo stranke v meniju Šifranti > Stranke.
  • Stranke lahko uvažamo iz javne baze ali iz drugih aplikacij (glej Uvoz šifranta strank).
  • Stranko lahko vnesemo tudi neposredno na vnosu izdanega računa.  S klikom na znak + .
 3. Uredimo nastavitev izpisa izdanega računa.  (glej Nastavitve izpisov)

V izdanih računih lahko:

Izdane račune vnašamo prek menija  Poslovanje > Izdani računi.

Kako bo izdani račun knjižen, določajo:

 1. Nastavitve posameznega artikla:
  • ta določa konto prihodka in
  • način vpisa v davčne evidence (splošna ali znižanja stopnja DDV-ja, neobdavčeno, oproščeno).
 2. Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti.
  • tu so določeni konti za knjiženje terjatev do domačega,  iz EU oziroma tujega dobavitelja. Program pa ob potrditvi računa samodejne izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima kupec izbrano v šifrantu.
  • tu je določen tudi konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo določeno na artiklu).

Več o šifrantu Avtomatični konti.

Osnovni ukazi

V tem prispevku