Knjiženje izdanih računov in iztržkov - dodatni filter za iskanje po stranki

V meniju Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in iztržkov smo na preglednici knjiženih izdanih računov in iztržkov dodali filter Stranka.  Ta omogoča iskanje izdanih računov in iztržkov po stranki.

V tem prispevku