Dvostavno knjigovodstvo

V dvostavnem knjigovodstvu so samodejne temeljnice, ki nastajajo pri vnosu vseh dokumentov in obračunov v Minimaxu. V dvostavno knjigovodstvo lahko tudi neposredno knjižimo z ročnim vnosom temeljnic. Temeljnice je mogoče tiskati, kopirati, kopirati v storno, preklicevati in urejati. Poleg temeljnic je mogoče v dvostavnem knjigovodstvu pregledovati tudi bruto bilanco, knjižbe, DDV vrstice, dnevnik knjiženja, kartice konta, kartice stranke, različne zbire podatkov. Pripravimo lahko podatke za davčni nadzor in jih v predpisani obliki izvozimo za posredovanje finančni upravi.