Priprava datoteke XML za uvoz prometa zalog

Datoteko xml za uvoz prometa zalog v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Zaloge>

Začetek segmenta prometa zalog.

○○

<Zaloga>

Začetek podatkov določenega prometa zalog.

○○○

<ZalogaGlava>

Začetek osnovnih podatkov prometa zalog.

○○○○

<Vrsta>

  • P > Prejem.
  • I > Izdaja.

○○○○

<Podvrsta>

Če Vrsta = P - prejem, potem:

  • S > Prejem od dobavitelja.

Če Vrsta = I - izdaja, potem:

  • S > Izdaja kupcu.

○○○○

<Datum>

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<Opis>

Opis.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○○

<SifraStranke>

Šifra dobavitelja / stranke.

○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike.

○○○○

<OdstotekRabata>

Odstotek rabata.

○○○

</ZalogaGlava>

Konec osnovnih podatkov prometa zalog.

○○○

<ZalogaVrstice>

Začetek segmenta vrstic prometa zalog.

○○○○

<ZalogaVrstica>

Začetek segmenta določene vrstice prometa zalog.

○○○○○

<SifraArtikla>

Šifra artikla je obvezen podatek.

○○○○○

<Kolicina>

Količina je lahko največ na 6 decimalk.

○○○○○<Serija>Serija ima lahko največ 30 znakov.

○○○○○

<Cena>

Cena je lahko največ na 6 decimalk.

○○○○○

<SifraSkladiscaIz>

Šifra skladišča izdaje iz zalog.

Šifra mora biti že v Minimax-u.

○○○○○

<SifraSkladiscaV>

Šifra skladišča prejema na zalogo.

Šifra mora biti že v Minimax-u

○○○○○

<ProdajnaCena>

Prodajna cena je lahko največ na 6 decimalk.

○○○○○

<OdstotekPopusta>Odstotek popusta.

○○○○

</ZalogaVrstica>

Konec segmenta določene vrstice prometa zalog.


Podatki prometa zalog naslednjega vrstice itd.

○○○

</ZalogaVrstice>

Konec segmenta vrstic prometa zalog.

○○

</Zaloga>

Konec podatkov določenega prometa zalog.


Podatki naslednjega prometa zalog itd..

</Zaloge>

Konec segmenta prometa zalog.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke za uvoz zalog v Minimax

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Zaloge>

<Zaloga>

<ZalogaGlava>

<Vrsta>P</Vrsta>

<Podvrsta>S</Podvrsta>

<Datum>2022-02-15</Datum>

<Opis>Prejem od dobavitelja</Opis>

<SifraStranke>123</SifraStranke>

<OdstotekRabata>12</OdstotekRabata>

</ZalogaGlava>

<ZalogaVrstice>

<ZalogaVrstica>

<SifraArtikla>101</SifraArtikla>

<Kolicina>10</Kolicina>

<Cena>150.50</Cena>

<SifraSkladiscaV>205</SifraSkladiscaV>

<ProdajnaCena>320.00</ProdajnaCena>

<OdstotekPopusta>5</OdstotekPopusta>

</ZalogaVrstica>

</ZalogaVrstice>

</Zaloga>

</Zaloge>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

V tem prispevku