Razlika do minimalne plače

Navodilo velja za primer, ko ima delavec po pogodbi o zaposlitvi določen tarifni razred (iz posamezne kolektivne pogodbe), ki je nižji od minimalne plače. V tem primeru program omogoča dodajanje razlike do minimalne plače, ki jo prikaže na obračunu plače in na plačilni listi.

 1. Na prvem koraku obračuna plače dodamo kljukico pri zapisu > Opozarjanje na razliko do minimalne plače.
 2. Na drugem koraku obračuna plače program prikaže obvestilo:
 3. Tu imamo možnost izbire:
  • Dodaj razliko:  s tem program doda vrednost razlike do minimalne plače. Izplačilo ima izpolnjeno vrednost, ki je izračunana kot razlika med minimalno plačo in vrednostjo rednega dela.
  • Ne opozarjaj več, s tem program upošteva izbiro (kljukica na prvem koraku obračuna plače se samodejno odstrani) in tako deluje pri naslednjih obračunih - ne doda razlike do minimalne plače na obračun.
 4. Na obračunu plače je vrsta izplačila prikazana kot > Razlika do minimalne plače.
V minimalno plačo ne vštevamo:
 • dodatek za nočno delo,
 • dodatek za delo v nedeljo in
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.
 • Rdeče zvezdice* ob vrsti izplačila označujejo izplačila, na osnovi katerih je bila izračunana razlika do minimalne plače.

Pomembno.

Program prispevke obračuna do razlike do minimalne osnove (trenutno je ta drugačna od minimalne plače).

Kaj program pripravi?

S to izbiro pri obračunu plače dodamo in obračunamo znesek razlike do minimalne plače. Razlika bo vidna na plačilni listi in tudi upoštevana v REK obrazcu v polju 104, ter v analitičnem delu REK obrazca v poljih P02 in M08.

V tem prispevku