Razlika do minimalne plače

Program omogoča opozarjanje in dodajanje razlike do minimalne plače za obračunane ure izplačil po pogodbi.

Navodilo velja za primer, ko ima delavec po pogodbi o zaposlitvi določen tarifni razred (iz posamezne kolektivne pogodbe), ki je nižji od minimalne plače, in želimo, da nas program obvesti in doda na obračun plače ter plačilno listo razliko do minimalne plače. 

 1. Na prvem koraku obračuna plače (na dnu strani) dodamo kljukico pri zapisu Opozarjanje na razliko do minimalne plače.
 2. Na drugem koraku obračuna plače program prikaže obvestilo:
 3. Na izbiro imamo dve možnosti:
  • Dodaj razliko: program doda vrednost razlike do minimalne plače. Program doda na obračun plače delavca vrsto izplačila razlika do minimalne plače. Izplačilo ima izpolnjeno vrednost, ki je izračunana kot razlika med minimalno plačo in vrednostjo rednega dela.
  • Ne opozarjaj več: program pri naslednjih obračunih plač ne bo več opozoril, da so izplačila po pogodbi manjša od minimalne plače in bo samodejno odstranil kljukico na prvem koraku obračuna plače. Prav tako ne bo dodal razlike do minimalne plače na obračun.
   • Če želimo, da program ponovno opozarja na izplačila manjša od minimalne plače, na prvem koraku obračuna plače ponovno dodamo kljukico pri polju Opozarjanje na razliko do minimalne plače.
 4. Če na drugem koraku ne dodamo razlike do minimalne plače, program prikaže opozorilo tudi na obračunu plače delavca in izpiše vrednost, za katero so izplačila po pogodbi manjša od minimalne plače.
 5. Program izračuna vrednost razlike do minimalne plače samo od urne postavke rednega dela.
  • Rdeče zvezdice* na vrstici izplačila označujejo izplačila, na osnovi katerih je bila izračunana razlika do minimalne plače.

Program pri obračunu višine razlike do minimalne plače ne upošteva nadomestil (za dopust in praznik ter boleznin) in ne različnih dodatkov (npr. dodatek za delovno uspešnost, za nočno delo, za delo na praznike in dela proste dneve, ...).

6. S klikom na Dodaj razliko, program na obračun plače doda vrsto izplačila Razlika do minimalne plače. 

Pomembno.

Program prispevke obračuna do razlike do minimalne osnove (trenutno je ta drugačna od minimalne plače).

Kaj program pripravi?

Na obračunu plače je obračunan znesek razlike do minimalne plače. 

Razlika je vidna na plačilni listi. V REK-O obrazcu jo program prišteje v polje S03 (osnovna plača).

V tem prispevku