Kopiranje delovnega naloga v predračun

Delovni nalog lahko kopiramo v predračun.


1. V meniju Poslovanje izberemo Delovni nalogi. 

2. Program prikaže preglednico vseh delovnih nalogov.

3. S klikom na številko delovnega naloga izberemo delovni nalog, ki ga želimo kopirati.

4. Izberemo Kopiraj > V predračun.

5. Program ponudi naslednje možnosti:

  • Izbira cen > Prepis cen iz cenika ali iz delovnega naloga.
  • Dodati na račun > Če smo za stranko predhodno že pripravili predračun in ga pustili v osnutku, lahko delovni nalog pripojimo na pripravljen osnutek predračuna. Osnutek predračuna izberemo na spustnem seznamu. 
  • Združevanja artiklov > Program iste artikle z enako prodajno ceno združi na računu v skupno postavko.

6. S klikom na Potrdi program pripravi osnutek predračuna, ki ga lahko po potrebi uredimo.

V tem prispevku