Kopiranje delovnega naloga v predračun

Delovni nalog lahko kopiramo v predračun.

 1. V meniju Poslovanje izberemo Delovni nalogi. 
 2. Program prikaže preglednico vseh delovnih nalogov.
 3. S klikom na številko delovnega naloga izberemo delovni nalog, ki ga želimo kopirati.
 4. Izberemo Kopiraj > V predračun.
 5. Program ponudi naslednje možnosti:
  • Izbira cen > Prepis cen iz cenika ali iz delovnega naloga.
  • Dodati na račun > Če smo za stranko predhodno že pripravili predračun in ga pustili v osnutku, lahko delovni nalog pripojimo na pripravljen osnutek predračuna. Osnutek predračuna izberemo na spustnem seznamu. 
  • Združevanja artiklov > Program iste artikle z enako prodajno ceno združi na računu v skupno postavko.
 6. S klikom na Potrdi program pripravi osnutek predračuna, ki ga lahko po potrebi uredimo.
V tem prispevku